עמוד:91

14בכל סעיף נתונים שברים ומתחתם ישר מספרים. לאיזה קטע של הישר שייך כל אחד מהשברים דוגמה נבדוק: האם 2 נמצא מימין ל2 או משמאל ל2 נרחיב את 2 ואת 2 לשבר שהמכנה שלו הוא מכנה משותף שלהם. 6 = 2 10 = 2 315515 156 < 1015 ולכן 25 < 01.32 7 |ב |א 18 2821 01 01 920 |ד1|ג 101025 12 01 1 5 |ה 18 01 כאן מתאים רבדף .11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר