עמוד:77

א. בדקו כל מספר: האם 36 הוא כפולה שלו נמקו לפי מה החלטתם. דוגמה 4 כן. הנימוק: 9=36:4 (או 36=4×9) 2 9 7 ב.כתבו עוד מספרים ש36 מתחלק בהם. בכל סעיף כתבו מספרים מתאימים הגדולים מ.100 א|מספרים שהם כפולות של 5 ב| מספרים שאינם כפולות של 5 ג|מספרים שהם כפולות של 10 בכל סעיף כתבו מספרים מתאימים אם אפשר. א| מספרים שהם כפולות של 5 ואינם כפולות של 10 ב| מספרים שהם כפולות של 10 ואינם כפולות של 5 ג|מספרים זוגיים שהם כפולות של 8 ד|מספרים איזוגיים שהם כפולות של 8 א .שערו לאילו תרגילים יש תוצאה שהיא מספר המתחלק ב.5 × 2 × 1512 × 559 × 46 7 × 1013 ב .פתרו ובדקו אם שיערתם נכון. א.כתבו את כל המספרים מ1 עד 40 שהם כפולות של .2 ב .כתבו את כל המספרים מ1 עד 40 שהם כפולות של .5 ג.כתבו את כל המספרים מ1 עד 40 שהם גם כפולות של 2 וגם כפולות של .5 בפעילות 4 המונחים "מתחלק ב... ו"כפולה של..." מתאימים לתיאור אותו מצב.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר