עמוד:64

שברים השווים ל צמצמו או הרחיבו לפי ההוראות. דוגמה צמצמו את 4 ב.2 היעזרו בסרטוט.= 6 א.הרחיבו את 4 ב.3 היעזרו בסרטוט. ב.הרחיבו או צמצמו כדי למצוא שבר נוסף השווה ל.4 היעזרו בסרטוט. ג.לפי הסעיפים הקודמים כתבו שלושה שברים השווים ל.4= = = 6 9א. כתבו את המספר שצמצמו בו את כל אחד מהשברים האלה כדי להגיע ל.2 14 21 10 15 16 ב.היעזרו בסעיף א וסמנו = או = בין כל שני שברים24. 16101014 10 14 21 15 6 15 6 1521 24 מלבנים מתאימים לפעילות 8 נמצאים במדריך למורה ובאתר האינטרנט ומיועדים למי שמתקשה לצייר אותם בעצמו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר