עמוד:34

9לפניכם ריבוע כחול: א.סרטטו צורה ששטחה גדול פי 3 משטח הריבוע הכחול. צבעו אותה באדום. ב.סרטטו צורה ששטחה קטן פי 4 משטח הריבוע הכחול. צבעו אותה בשחור. ג.סרטטו צורה ששטחה קטן פי 2 משטח הריבוע הכחול. צבעו אותה בירוק. 10לפניכם שתי עוגות שוות המחולקות לפרוסות. עוגה א עוגה ב •פי כמה מספר הפרוסות בעוגה ב גדול ממספר הפרוסות בעוגה א •פי כמה כל פרוסה בעוגה ב קטנה מכל פרוסה בעוגה א 11בגלל מזג האוויר הקר לא קנו השבוע הרבה ארטיקים במכולת של לילית. לילית התקשרה למפעל הגלידות ואמרה: "בשבוע שעבר הזמנתי 30 ארטיקים, ואילו השבוע אני מבקשת לשלוח לי מספר ארטיקים קטן פי .3" כמה ארטיקים לילית מבקשת לשלוח לה השבוע כתבו תרגיל מתאים. 12במשפחה של לימור יש שני ילדים. מספר הילדים במשפחה של לימור קטן פי 3 ממספר הילדים במשפחה של יואב. כמה ילדים יש במשפחה של יואב כתבו תרגיל מתאים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר