עמוד:30

3לפניכם תרשימים של שלושה שדות. בכל שדה צבוע השטח המיועד לגידול עגבניות. דה ג דה בש שדה אש איזה חלק מכל שדה מיועד לגידולי עגבניות השלימו במחברת: משטח שדה א משטח שדה ב משטח שדה ג 4משה האופה פרס כל עוגת תפוחים לחמישה חלקים שווים. עמיר ביקש לקנות 103 עוגת תפוחים. סרטטו במחברת שלושה מלבנים כאלה, והציעו שלוש דרכים שונות שבהן משה יכול לתת לעמיר 103 עוגה. כאן מתאים רבדף .2 • בפעילות 3 הכוונה היא שהתלמידים ימצאו את החלק המתאים על ידי הוספת קווי חלוקה לתרשימים. אם התלמידים אינם מוצאים דרך זו בעצמם אפשר לשאול אותם באופן מפורש: איך אתם מראים שהשבר שמצאתם אכן מתאים, אף שהשדה המסורטט אינו מחולק ל חלקים שווים האם יש שבר נוסף המתאים לשטח המיועד לגידול עגבניות • מלבנים המתאימים לפעילות 4 נמצאים במדריך למורה ובאתר האינטרנט ומיועדים למי שמתקשה לסרטט אותם בעצמו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר