עמוד:25

ו. רשמו מהם המספרים הנמצאים בשורה .20 ז .רשמו מהם המספרים הנמצאים בשורה .50 ח.לפניכם חלקים מהלוח. השלימו בהם את כל המספרים. 1,247909 1,000 659 ט.•חפשו טורים שהמספרים שבהם מתחלקים גם ב2 וגם ב.3 אילו טורים מצאתם •לאיזה עוד מספר מתחלקים כל המספרים בטורים האלה •רשמו חמישה מספרים גדולים מ1,000 השייכים לטורים אלה. י.• חפשו טורים שהמספרים שבהם מתחלקים ב3 אך אינם מתחלקים ב.2 אילו טורים מצאתם •רשמו חמישה מספרים גדולים מ1,000 השייכים לטורים אלה. יא.• חפשו טורים שהמספרים שבהם מתחלקים ב2 אך אינם מתחלקים ב.3 אילו טורים מצאתם •רשמו חמישה מספרים גדולים מ1,000 השייכים לטורים אלה. יב .חפשו טורים שאין בהם מספרים המתחלקים ב.4 אילו טורים מצאתם י ג .חפשו טורים שאין בהם מספרים המתחלקים ב.5 אילו טורים מצאתם יד.באיזה טור יופיע המספר מיליון נמקו. (רמז: מהו המספר הקודם למיליון )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר