עמוד:17

1לפניכם תרגיל פתור: 40,850 = 86 × 475 . היעזרו בו כדי להתאים לכל תרגיל את תוצאתו מבין התוצאות שלמטה (בלי לפתור את התרגילים). = 86 × 474|ה = 86 × 950|ג = 860 × 475|א = 85 × 475|ו = 86 × 476|ד = 43 × 475|ב התוצאות40,375: 40,936 408,500 20,425 40,76481,700 2פתרו את התרגילים במאונך. דוגמאות 6 × 603,202 = 15 : 27,668 = (שארית 8)1,844 27,66815 11 115 603,20215 126 8120 21215 3,619 66 460 15 68 15 460 = 9 : 140,673|ז= 5 : 2,950,300|ד= 5 × 25,178|א = 11 : 33,055|ח= 6 : 99,000|ה= 14 : 28,427|ב = 5 × 10,099|ט= 12 × 52,132|ו= 3 × 115,200|ג בדיקהאלה תוצאות התרגילים (לא לפי הסדר): 3,005 590,060 50,495 (שארית 3) 15,630 125,890 (שארית 7) 2,030 345,600 625,584 16,500

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר