עמוד:8

8א. לכל אחד מהמספרים הנתונים סמנו נקודה מתאימה על ישר המספרים. 98,00053, 00064, 00091, 00089,000 |א 60,00080,000 550,000880, 000690, 000720, 0001,010,000 |ב 600,000900,000 ב.לכל אחד מהתיאורים סמנו נקודה מתאימה על ישר המספרים וכתבו את המספר המתאים. מספר כלשהו הנמצא ביןהמספר שהעוקב לו המספר החמשספרתי 10,000 ל20,000הוא 40,001הקטן ביותר מספר שספרת האלפיםהמספר שהקודם לומספר כלשהו שלו היא 8הוא 31,999הקטן מ40,000 20,00050,000 ג .כתבו את המספרים המתאימים לנקודות המודגשות. 56, 00058,00059,000 ד.כתבו שלושה מספרים הנמצאים בכל אחד מהתחומים המסומנים. 210, 000240,000250,000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר