עמוד:4

בפרקים שברים - חלק א, חלק ב וחלק ג הכירו הילדים שברים, השוו ביניהם ולמדו לחבר ולחסר שברים שיש להם אותו מכנה. הילדים הכירו גם זוגות של שברים שווים, כגון: 4 = 1 2 = ,1 אך למדו זאת בעזרת אמצעי המחשה בלבד. בתחילת פרק זה - חלק ד - הילדים לומדים להשוות שברים על ידי הרחבה וצמצום, ובהמשך הם לומדים לחבר ולחסר שברים בעזרת מכנה משותף. ספרות רומיות תכנית הלימודים החדשה ממליצה שתלמידים מתקדמים ילמדו להכיר את שיטת כתיבת המספרים שהייתה נהוגה ברומי העתיקה ומקובלת עד היום בנושאים אחדים. בשיטה הרומית השתמשו בשבע אותיות מתוך האלףבית הלטיני לכתיבת מספרים. לאותיות אלה היה ערך מספרי שאינו תלוי במקום של כל אות בסדרת האותיות. הנה רשימת הערכים של שבע האותיות: 1 = ד 1 = ר5 = ר 5 = ק0 10 = ד0 50 = ד0 1,000 = ק0 לכתיבת מספרים גדולים השתמשו בקו שנכתב מעל לספרה וציין את הכפלתה ב,1,000 10,00 = ר לדוגמה: 5,000 = ר0 . כדי לדעת להשתמש בספרות הרומיות יש להכיר שני חוקי פעולה ואותם ילמדו הילדים במהלך הפרק. לספרות הרומיות יש כמה שימושים בימינו: .1בספרים לועזיים - נהוג למספר את עיקר הספר בספרות רגילות (,11 109 וכדומה), ואילו את עמודי המבוא ממספרים בספרות לטיניות קטנות: יי x,ד וכדומה. (בספרים עבריים נהוג למספר את עמודי המבוא באותיות עבריות.) 2 .בתאריכים - בעיקר על מצבות, במסמכים ישנים ועל בניינים. .3בשעונים - תצלומים של שעונים כאלה אפשר למצוא בפרק זה. במהלך הלמידה אנו עושים שימוש בשעונים לראשית הכרת הסימנים וחוקי הכתיבה של מספרים הכתובים בספרות רומיות. אפשר להעשיר את הלמידה על ידי חיפוש מקורות נוספים באינטרנט. אנחנו מאחלים לילדיכם לימוד פורה ומהנה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר