עמוד:117

בעיות דו שלביות ובעיות רב–שלביות שוב חישוב השתמשו בחישוביכם במספר 7,000,000 כאומדן למספר תושבי מדינת ישראל. א.כמה טונות של נייר נזרקות בישראל בשנה לפי הנתונים ב. 4% מהפסולת השנתית הם פסולת נייר וקרטון המופנית למחזור. • כמה טונות של נייר וקרטון ממוחזרות בכל שנה • כמה טונות של נייר וקרטון אינן ממוחזרות בכל שנה ג.כמה טונות של פלסטיק נזרקות בישראל בשנה לפי הנתונים ד.כחצי אחוז מהפסולת השנתית הוא פסולת פלסטיק המופנית למחזור. • כמה טונות של פלסטיק ממוחזרות בכל שנה • כמה טונות של פלסטיק אינן ממוחזרות בכל שנה רק כרבע מהפסולת בישראל מוחזרה בשנת .2008 חשבו כמה טונות של פסולת מוחזרו בישראל בשנת .2008 סוללות מכילות רעלים המזיקים לסביבה. פנו את הסוללות הישנות למכלי האיסוף הנמצאים בחנויות צילום, ברשות המקומית, ברשתות שיווק או בבתי ספר כדי שהסוללות המשומשות יפונו להטמנה בטוחה. א.כל תושב במדינה משתמש בממוצע ב-9 סוללות בשנה. בכמה סוללות משתמשים כל תושבי מדינת ישראל בשנה ב.חן אסף את כל הסוללות שהשתמש בהן בחצי שנה כדי להשליך אותן למכל האיסוף בבית הספר. בסך הכול אסף חן 12 סוללות קטנות ו-4 סוללות גדולות. המשקל של כל סוללה קטנה הוא 0.15 ק"ג, והמשקל של כל סוללה גדולה הוא 0.3 ק"ג. מהו המשקל הכולל של הסוללות שהשליך חן למכל האיסוף בבית הספר בכל הפעילויות שבעמודים 117-119 אפשר להיעזר במחשבון.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר