עמוד:112

ג ניתוח סיכויים וחישובם ניסוי: הטלת מטבע קחו מטבע של שקל. מה מופיע בכל אחד מצדי המטבע שערו: מהו הסיכוי לקבל את המספר 1 בהטלת מטבע זה כיצד נוכל לבדוק זאת ערכו ניסוי: הטילו מטבע של שקל 10 פעמים ורשמו כמה פעמים קיבלתם את המספר .1 מהי השכיחות היחסית של קבלת המספר 1 בהטלת מטבע שכיחות יחסית = שכיחות של נתון מספר הנתונים ערכו טבלה במחברת: א.כתבו את מספר הפעמים שקיבלו כל תלמיד או תלמידה את המספר 1 מתוך 10 הטלות. שם התלמיד מספר הפעמים דוגמה סך כל ההטלות או התלמידה שהתקבל המספר 1 רוני 10 3 נועם 10 5 סך הכול ב.סכמו בשורה האחרונה את מספר הפעמים שקיבלה הכיתה כולה את המספר 1 מתוך סך כל הטלות המטבע של כל התלמידים. ג.מהי השכיחות היחסית של קבלת המספר 1 בכיתה כולה השוו בין השכיחות היחסית שהתקבלה בניסוי שלכם בפעילות 3 לבין השכיחות היחסית שהתקבלה בכיתה כולה (סעיף ג בפעילות 4). מה מצאתם א. מהו הסיכוי לקבלת המספר 1 כשמטילים מטבע של שקל בחרו את התשובה הנכונה מבין השלוש: 0 או 2 או .1 ב. השוו בין הסיכוי הזה לבין השכיחות היחסית שהתקבלה בכיתה. אם יש הבדל, נסו להסביר אותו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר