עמוד:77

ביחס מצומצם 6לפניכם מוטות שאורכיהם שונים. 16 ס"מ 15 ס"מ 14 ס"מ 13 ס"מ 12 ס"מ 11 ס"מ 10 ס"מ 9 ס"מ 8 ס"מ 7 ס"מ 6 ס"מ 5 ס"מ 4 ס"מ 3 ס"מ 2 ס"מ 1 ס"מ יב יא י ט ח ז ו ה ד ג ב א •מצאו כמה שיותר זוגות של מוטות ש בהם •מצאו כמה שיותר זוגות של מוטות ש בהם היחס בין המוט הארוך למוט הקצר היחס בין המוט הארוך למוט הקצר הוא .4:3 הוא .2:1 קצר ארוך קצר ארוך 1 : 2 3 : 4 ג, ו 3 ס"מ 6 ס"מ דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר