עמוד:11

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות מדי חורף ילדים רבים נדבקים במחלת השפעת. א.בכיתה ו'1 יש 36 תלמידים. 9 מהם חלו בשפעת ולא הגיעו לבית הספר. כמה תלמידים מכיתה ו'1 הגיעו לבית הספר ב. בכיתה ו'2 יש 30 תלמידים. 12 מתלמידי הכיתה חלו בשפעת. איזה חלק מתלמידי הכיתה חלו בשפעת ג. גם בכיתה ו'3 חלו 8 תלמידים, שהם 4 מתלמידי הכיתה. כמה תלמידים יש בכיתה ו'3 10 השלימו. |א |ד |ז = × 2 = 8 6 6 = 20 - 5 |ב |ה |ח 18 3 = 2 = × 5 4 4 14 = 7 - 14 |ג |ו |ט 7 = 56 1 = × 7 = 12 - 24 11 בכל סעיף כתבו > או < או = בין שני התרגילים. |א |ג 4 : 3 : 3 1 : 5 2 : 10 4 2 |ב |ד 3 × 3 4 × × 4 6 × 8 2 16 10 uט.דsx.קקק/שוכלי 12 בכל בקבוק יש 4 ליטר מיץ. א.כמה ליטרים של מיץ יש ב-5 בקבוקים ב.בכמה בקבוקים בסך הכול יש 6 ליטרים מיץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר