עמוד:3

זה הדוב שפותר לי את התרגילים. למשפחה, בחוברת זו ארבעה פרקים. לפניכם תיאור של כל אחד מהם. מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה עד כה הכירו ילדיכם את סוגי המספרים השונים - מספרים טבעיים, שברים פשוטים, מספרים עשרוניים ומספרים מכוונים - כל סוג מספרים נלמד בפרק נפרד. בפרק זה עוסקים בכל ארבעת סוגי המספרים, וכך הפרק מסכם את הלימוד של מערכות המספרים השונות ומחזק את הבנת הקשר ביניהן. בפרק יש תזכורת לשלושת סוגי המספרים - מספרים טבעיים, שברים פשוטים ומספרים עשרוניים. בתזכורת זו עוסקים במשמעות של כל סוג מספרים, במבנה המספרים, פעולות בהם ובעיות מילוליות. לפתרון המשימות מעודדים את התלמידים להשתמש בתובנה מספרית ובחישובים בעל–פה ובכתב בדרכים שונות ומגוונות. כל אחד מהתלמידים יכול לפתור בדרך הנוחה לו, המתאימה לסוג הפעילות ולתחום המספרים הנדון. יש בפרק יחידה העוסקת בבעיות תנועה. יחידה זו מלמדת את המושגים דרך, זמן ומהירות ומציגה שאלות העוסקות בקשר שבין שלושת המושגים האלה כאשר המהירות קבועה. בסוף הפרק לומדים לפתור גם בעיות פשוטות העוסקות בהספק. שכונות המספרים פרק זה מסכם את סוגי המספרים השונים שהכירו הילדים בבית הספר היסודי תוך שימוש בסיפור מסגרת על עיר מספרים ושכונותיה: שכונה א: המספרים השלמים החיוביים: ,1 ,2 ...3 שכונה ב: השברים החיוביים. למשל: , , , .73 שכונה ג: המספרים המעורבים החיוביים. למשל: ,11 100 שכונה ד: המספרים העשרוניים החיוביים. למשל: ,0.9 ,0.01 .1.34 שכונה ה: 0 (אפס) 1 1 5-, 0.07- שכונה ו: כל המספרים השליליים. למשל: 1-, -, השכונות הן צורות ייצוג שונות של מספרים, ובפרק עוסקים בקשרים שבין צורות הייצוג השונות. יחס בפרק זה לומדים על יחס בין שתי קבוצות. דוגמה: בכנסת ה–17 היו 18 חברות כנסת. היחס בין מספר חברי הכנסת לחברות הכנסת הוא 102:18 (102 ל–18). אפשר לצמצם יחס זה כך: 17:3 = 102:18 . כאשר שואלים מהו היחס, מתכוונים בדרך כלל ליחס המצומצם. המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר