עמוד:199

199 לוב, מדבר - עמ 178 ת, 179 לונדון )בריטניה( - עמ ,73 187 לוקסור )מצרים( - עמ ,172 ,191 192 ליגורי, ים - עמ ,12 13 מגלו חוריו )יוון( - עמ 140 ת מומבי )בומבי, הודו( - עמ ,73 187 מון בלאן, הר - עמ 24 )ה(מזרח )ה(רחוק - עמ ,70 73 ת )ה(מזרח )ה(תיכון - עמ ,50 ,53 ,150 182 מזרחי, מדבר - ראו ערבי, מדבר מטאורה )יוון( - עמ 146 ת, 147 מיורקה, אי - עמ 27 ת מילנו )איטליה( - עמ ,108 ,116 118 מיקונוס, אי - עמ 55 ת, 134 ת מירון, הר - עמ 110 מכנס )מרוקו( - עמ ,92 105 ת מלטה - עמ ,10 83 מסינה, מצר - עמ 18 מערבי, מדבר - ראו לוב, מדבר מצרים - עמ ,10 ,19 ,25 37 ת, ,40 ,54 ,56 ,58 ,63 ,64 ,67 ,68 ,79 ,80 ,85 ,118 ,172 ,174 ,175 ,177 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,193 194 מקדוניה - עמ ,130 135 מראכש )מרוקו( - עמ ,86 93 ת, 98 ת, ,99 ,100 103 מרוקו - עמ ,10 ,25 28 ת, ,40 ,63 ,64 ,66 ,67 ,85 ,86 91 ת, ,92 ,104 ,105 118 מרמרה, ים - עמ ,12 ,13 ,150 152 מרסיי )צרפת( - עמ ,54 73 נאצר, אגם - עמ ,177 192 נגב - עמ 37 ניו יורק )ארה"ב( - עמ 73 נילוס, נהר - עמ ,15 ,28 ,29 ,33 ,173 ,174 ,175 176 ת, ,177 ,178 ,179 180 ת, ,182 ,185 194 נילוס כחול, נהר - עמ 176 נילוס לבן, נהר - עמ 176 ניס )צרפת( - עמ ,41 55 ת נמרוט, הר - עמ 168 ת נפולי )איטליה( - עמ ,108 ,114 118 ת, 122 ת, ,127 128 סהרה, מדבר - עמ ,25 69 ת, ,90 91 ת, 101 ת, 102 ת, ,103 ,106 ,176 177 סואץ, מפרץ - עמ ,178 191 סואץ )מצרים( - עמ 73 ת, 172 סואץ, תעלה - עמ ,12 13 ת, ,20 ,21 ,68 ,72 73 ת, ,76 ,172 187 ת, ,193 194 סודאן - עמ 176 סוס )טוניסיה( - עמ 8ת סוף, ים - עמ ,12 ,20 ,21 ,172 191 סוריה - עמ ,10 ,25 ,47 ,64 ,67 ,68 79 ת, ,154 ,163 168 סטרומבולי, הר - עמ 31 סיהן, נהר - עמ 156 סין - עמ 73 ת, 139 סיני, מדבר, חצי אי - עמ 178 ת, ,179 191 ת, ,192 193 סיציליה, אי - עמ ,18 ,31 ,47 ,108 ,113 118 סלובניה - עמ ,10 130 סלוניקי )יוון( - עמ ,130 ,135 147 ת סן רמו )איטליה( - עמ 113 סנטוריני, אי - עמ 32 ת, 134 ת, 142 ספרד - עמ ,10 14 ת, ,24 25 ת, 29 ת, 54 ת, ,62 ,63 ,64 ,66 ,67 ,68 ,70 71 ת, 74 ת, ,75 ,82 ,83 ,84 ,86 ,94 ,106 170 ספרטה )יוון( - עמ ,137 143 סקריה, נהר - עמ 156 סרביה ומונטנגרו - עמ ,10 130 סרדיניה, אי - עמ ,108 118 עיראק - עמ ,72 ,154 ,163 185 עכו )ישראל( - עמ 54 ערב הסעודית - עמ 185 ערבה - עמ 47 ערבי, מדבר - עמ 178 עתלית )ישראל( - עמ 15 ת פו, נהר - עמ ,110 124 פו, עמק - עמ 59 ת, ,111 112 ת, ,113 ,114 118 פומפי )איטליה( - עמ ,31 122 פונטוס, הרים - עמ ,24 ,153 155 ת, ,156 161 ת, 169 פורט סעיד )מצרים( - עמ ,172 194 פורטוגל - עמ 75 פורטופינו )איטליה( - עמ 71 ת פטרס )יוון( - עמ 134 ת פידקיה )יוון( - עמ 135 ת פיום, שקע - עמ 178 פיזה )איטליה( - עמ 123 ת פינדוס, הרים - עמ ,135 140 ת פיראוס )יוון( - עמ ,54 139 ת פירנאים, הרים - עמ 24 פירנצה )איטליה( - עמ ,114 ,115 123 ת, 127 פלופונסוס, חצי אי - עמ 134 ת, ,135 ,143 147 פמוקלה, ב רכות - עמ 167 ת פניקיה - עמ 75 פנמה - עמ 46 פס )מרוקו( - עמ ,86 94 ת, 104 פרגמון )טורקיה( - עמ ,157 166 פריז )צרפת( - עמ ,97 99 פרסי, מפרץ - עמ ,68 ,72 ,154 159 פרת, נהר - עמ ,79 154 ת, ,156 ,162 163 צור )לבנון( - עמ ,54 75 צידון )לבנון( - עמ ,54 75 צ ילה - עמ 36 צ ינקווה טרה )איטליה( - עמ 127 ת צ מלהמשין )טורקיה( - עמ 161 צרפת - עמ ,10 ,19 ,24 ,25 ,27 28 ת, ,41 ,52 ,53 54 ת, 55 ת, ,58 61 ת, ,62 ,66 67 ת, ,68 ,70 71 ת, ,73 ,79 80 ת, ,87 ,93 ,94 ,95 ,104 ,106 ,108 ,115 170 קהיר )מצרים( - עמ ,172 173 ת, ,174 183 ת, 184 ת, 188 ת, ,189 192 קורינתוס, תעלה - עמ 135 קורסיקה, אי - עמ 71 ת קורפו, אי - עמ 141 ת קושדסי )טורקיה( - עמ 155 ת קזבלנקה )מרוקו( - עמ ,86 ,91 93 ת, 95 ת, 96 ת, 97 ת, 103 קטארה, שקע - עמ 178 קיזיל אירמק, נהר - עמ ,154 156 קיינטי, מחוז - עמ 115 קייפטאון )דרום אפריקה( - עמ 73 קיסריה )ישראל( - עמ 54 קליפורניה )ארה"ב( - עמ 36 קנדה - עמ 73 קנוסוס )יוון( - עמ 32 קפדוקיה, חבל - עמ 167 ת קפרי, אי - עמ 122 ת קפריסין - עמ ,10 53 ת, ,70 ,80 83 ת קצ קר, הרים - עמ 169 ת קרואטיה - עמ ,10 ,54 ,70 130 קרצה, אגם - עמ 112 ת רבאט )מרוקו( - עמ ,86 87 ת, 88 רודוס, אי - עמ 27 ת רומא )איטליה( - עמ 51 ת, ,108 109 ת, ,110 ,114 ,116 120 ת, ,121 127 רומניה - עמ 130 רון, נהר - עמ 28 ת, 79 רוסיה - עמ 147 ריביירה איטלקית - עמ 127 ריו-אנטיריו, גשר - עמ 134 ת רשיד )מצרים( - עמ 194 שוויץ - עמ 108 שחור, ים - עמ ,12 ,13 ,14 ,18 ,21 ,150 ,155 ,156 ,164 169 תאילנד - עמ 73 תינדוף )אלג יריה( - עמ 41 תסליה - עמ ,140 146

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר