עמוד:83

בעיה של כולם - פתרונות של כולם מדענים טוענים כי אם בעיית הזיהום של הים התיכון לא תטופל במהרה, תוך 30-20 שנה לא ייוותרו בו חיים. מאחר שהדאגה משותפת לכל תושבי אזור הים התיכון, התכנסו לפני כמה שנים בברסלונה שבספרד נציגים של 27 מדינות מאירופה ומאזור הים התיכון. הנציגים ניסחו הסכם, הכולל התחייבות של המדינות השוכנות לחופי הים התיכון להכין תכניות שיצמצמו את ממדי הזיהום. למשל, באי מלטה שוהה בקביעות צוות ממדינות שונות סביב הים התיכון. צוות זה מסייע בידע ובציוד בכל מקרה של זיהום קשה בים, שולח מומחים לטיפול בבעיות זיהום, ומקשר בין המדינות השונות בהעברת מידע ומחקרים שונים. צוות נוסף עוסק בשימור מינים של בעלי חיים שנפגעו באופן קשה ונמצאים כיום בסכנת הכחדה )סכנה שייעלמו מן העולם(. פעילות 1 מה הם החומרים העיקריים המזהמים את מי הים התיכון? 2 מה הם הגורמים העיקריים לפגיעה בחופי הים התיכון? 3 בחרו 3 מן הגורמים לפגיעה במי הים ובחופי הים וכתבו כיצד, לדעתכם, הם פוגעים בבעלי החיים ובצמחים. 4 חשבו וכתבו: האם יש קשר בין זיהום מי הים לבין פגיעה במזונו של האדם? מהי הפגיעה? 83 אחד ממיני בעלי החיים שיש להציל באזור הים התיכון הוא צב הים )בתמונה הקטנה(. בתמונה הגדולה נראים קיני הטלה של הצב על החוף בקפריסין. הקינים מוגנים מפני פגיעה באמצעות גדרות מסומנות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר