עמוד:60

א. החקלאות בארצות הים התיכון החקלאות היא מרכיב חשוב בכלכלה של ארצות הים התיכון. תנאי הטבע המאפיינים את האזור - סוגי האקלים הקיימים בו ופני השטח שלו - מאפשרים לגדל שפע של גידולים, מסוגים רבים ושונים. מהי ההשפעה של תנאי האקלים על החקלאות באזור? וכיצד משפיעים פני השטח על החקלאות באזור? השפעת האקלים על החקלאות באזור היתרון הגדול של האקלים הים תיכוני הוא בטמפרטורות הנוחות המאפיינות אותו: בחורף לא קר מדי ובקיץ לא חם מדי, ולכן אפשר לגדל באזורי האקלים הים תיכוני גידולים רבים. חלק מן הגידולים אפשר לגדל כגידולי בעל, למשל: חיטה ושעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר )נשמע מוכר? ודאי, הרי אלה הם שבעת המינים...(. וחלק מן הגידולים הם גידולי שלחין, למשל: ירקות, כותנה, מטעי פירות ועצי הדר. בעבר היה אפשר לגדל גידולי שלחין רק בקירבת נחלים, מעיינות, ימות וכדומה, שיש בהם מים במשך כל ימות השנה. כיום יש בידי האדם אמצעים שונים, שבעזרתם הוא יכול להוביל מים ממקום למקום או לאגור מים לתקופת הקיץ. וכך, באזורים של אקלים ים תיכוני מגדלים כיום גם גידולים רבים שבעבר לא יכלו לגדל בגלל מחסור במים, למשל: הדרים, אבוקדו, בננות, אפרסמון. עוד על בעיית המחסור במים ועל האפשרויות השונות לפתרונה, תלמדו בפרק 7 )עמ 80-78(. באזורים המדבריים המצויים סביב הים התיכון המחסור במים חמור עוד יותר, ולכן אפשר לקיים בהם חקלאות בהיקף מצומצם בלבד. רק בנאות המדבר - מקומות בלב המדבר שיש בהם מעיינות המאפשרים חיים וצמחייה - אפשר לגדל גידולים שונים. הגידול העיקרי הוא התמר, הגדל באזורים ששוררות בהם טמפרטורות גבוהות והוא מסתפק בכמויות מים קטנות, ואפילו במים מלוחים מעט. גידול בעל - גידול חקלאי המושקה רק על ידי גשמי החורף, ללא השקיה מלאכותית. גידול שלחין - גידול חקלאי המושקה במי הגשמים בחורף, ובהשקיה מלאכותית במשך העונה היבשה. 60 אחד הגידולים הנפוצים באזורי האקלים הים תיכוני הוא פרחים ממינים שונים. חלק מן הפרחים גדלים בחממות סגורות, וחלקם גדלים בשדות פתוחים. בתמונה: שדה נוריות בישראל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר