עמוד:59

במקומות שהכלכלה שלהם מודרנית משתמשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במכונות חדשניות ובמכשירים משוכללים, המייעלים את העבודה. לדוגמה: • בחקלאות המודרנית משתמשים במכונות כמו טרקטורים או קטפות, מגדלים גידולים בחממות, ומשתמשים בשיטות השקיה חסכוניות וממוחשבות. • בתעשייה המודרנית מייצרים מוצרים במפעלים המצוידים במחשבים ובאמצעי תקשורת. ייצור המוצרים מתבצע בקצב מהיר ובכמויות גדולות, ואת המוצרים משווקים לתושבי הארץ וגם מייצאים אותם למדינות אחרות. במקומות שהכלכלה שלהם מודרנית, רוב התושבים עוסקים בענפי כלכלה המספקים ידע או שירותים )כספים, רפואה, תקשורת ועוד(, חמישית או רבע מהם עוסקים בתעשייה, וחלק קטן מהתושבים עוסקים בחקלאות. ומה באזור הים התיכון? סביב הים התיכון מתקיימות הכלכלה המסו רתית והכלכלה המודרנית זו לצד זו. יש מדינות שחלקה הגדול של הכלכלה שלהן הוא מודרני - אלה הן המדינות המפותחות. ויש מדינות שחלקה הגדול של הכלכלה שלהן הוא מסו רתי - אלה הן המדינות המתפתחות. בעקבות תהליך הגלובליזציה מתרחש במדינות המתפתחות תהליך של מעבר לכלכלה מודרנית, ואילו במדינות המפותחות מתרחש תהליך של מעבר לכלכלה מודרנית עוד יותר. אך למרות תהליכי הפיתוח המתרחשים ברוב המדינות, קיימים פערים כלכליים גדולים בין המדינות המפותחות למדינות המתפתחות. קטפת - מכונה לקטיף פירות. חממה - מבנה מכוסה, שמגדלים בו צמחים בטמפרטורה קבועה, כך שניתן לגדל אותם בכל עונות השנה, ללא תלות בתנאי האקלים. 59 בעמק הפו שבאיטליה החקלאים משתמשים בקומביין - מכונה משוכללת הקוצרת את החיטה בשטחים נרחבים תוך זמן קצר החקלאים במזרח טורקיה משתמשים עד היום בשיטות שהיו מקובלות בימי קדם. בתמונה: קציר חיטה המתבצע באמצעות מגל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר