עמוד:9

ו. מילים השייכות לשדה סמנטי של מים: נחל, ביצות, מימיו, השקייה, זרם. ז. בתקופה מסוימת בעבר נחל הירקון נחשב למשמעותי ויעיל מאוד )לעומת התקופה שבה הזדהם(. ח. .1 קוצפים, .2 נפרשו, היו, .3 מסלול, נתיב שיעור :4 טקסט מידע פעילות :1 מטרת הטקסט )עמ 40( א. למסור עובדות. ב. לא. בטקסט מידע בדרך כלל אין נוכחות למוען או לנמען. ג. לא ניתן לאתר את דעת הכותבת משום שזהו טקסט מידע שאמור להיות אובייקטיבי, כלומר לתאר עובדות, ולא דעות. ד. השאלה: מדוע נענו כה רבים לקרבות האפיפיור? התשובה: הכיבוש אפשר להם הטבה כלכלית בתחום המסחר, אבל ההיענות הייתה בעיקר בגלל סיבה דתית: הקשר הנפשי למקומות הקדושים. פעילות משלבת :2 מאפייני טקסט מידע )עמ 41( א. נושא הקטע: תפקיד בית הכנסת ב. תחום חיים: דת ותרבות ג. עובדות ד. .1 הכותבת משווה בין בית המקדש לבית הכנסת. .2 בית הכנסת - מרכז הקהילה בעיר ובכפר, בית המקדש - מרכז של כל העם. בבית הכנסת אין מעמדות, ולעומת זאת בבית המקדש היו מעמדות. ה. הכותבת לא מזכירה את עצמה בקטע משום שזהו קטע מידע והיא אמורה לציין בפנינו עובדות בלבד. ו. לא ניתן לאתר את דעת הכותבת בטקסט משום שדעת הכותבת היא סובייקטיבית, ואילו טקסט מידע הוא אובייקטיבי. ז. אין ניסיון להשפיע על הקוראים, ולכן אין גם מקום לפנות אליהם: הטקסט מציג עובדות הסטוריות. ח. ספר לימוד. ט. .1 עבר 2. העובדות המוצגות קרו בעבר. חלק מהדברים המצוינים בפסקה אינם רלוונטיים לימינו. .3 פעלים פעילים: עמד, חזר, דיברו, תרגמו, נהגו לבוא, מילאו, צופות. הכותבת מציינת פעולות שנעשו בבית הכנסת, ולכן היא משתמשת בפעלים פעילים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר