עמוד:6

ד. .1 אלא - ניגוד, ו-הוספה, אבל − ניגוד, או - ברירה, למשל - דוגמה. .2 אלא - כי אם, ו-וכן, אבל - אך, למשל - לדוגמה, כגון. ה. בפסקה הראשונה המילים תלמידי תיכון חוזרות 4 פעמים. ניתן להמירן במאזכרים. ו. הדבר - פתיחותה של האוניברסיטה הפתוחה ונכונותה לקבל לשורותיה תלמידי תיכון אליה - לאוניברסיטה הפתוחה עליהן - הבשלות האישית והמוטיבציה ז. הסתייגות. אמנם בפסקה הראשונה מדובר על היענות מצד האוניברסיטה, אך בפסקה השנייה מסתייגים מאמירה זו ומסבירים שלא כל תלמיד תיכון יכול להתקבל לאוניברסיטה. ח. .1 הכללה - פרטים ט. אקדמיים, תלמידים, תיכוניסט, ציונים, ביה"ס, מלגות. י. .1 פילנטרופיה - התנדבות, מוטיבציה - כוח רצון, להניא - לגרום ליותר, לשכנע באי כדאיות העניין .2 מילים לועזיות - פילנטרופיה ומוטיבציה שיעור :3 יסודות מארגנים פעילות :1 הכללה )עמ 27( א. 2 תשובות אפשריות להכללה: ♦ מצרים היא יעד תיירותי מפורסם בעולם כולו. ♦ חלק ניכר מן התיירות למצרים מורכב מערבים מארצות במזרח התיכון. ב. בהיקרות הראשונה הם = ערבים מארצות במזרח התיכון, בהיקרות השנייה הם = ערבים אזרחי ישראל. ג. ארץ הנילוס. פעילות משלבת :2 כלל ופרט )עמ 28( א. טקסט זה נפתח בתיאור מקרה פרטי, ורק אחר כך באה ההכללה. שתי הפסקות הראשונות )באפריל ...1993( הן סיפור קצר הבא להדגים תופעה ולמשוך את הקורא. הפסקה השלישית )התפרצויות אלימות...( היא הכללה. ב. כתיבה בגוף ראשון: נתקלתי, ניסינו, הנחנו, מצאנו. ג. הדיווח נראה כמשהו אובייקטיבי מהימן שאינו מבוסס על השערות או חוויות אישיות של הכותב. הכותב מנסה להשיג אמינות בנוגע לחומרת המצב, וכך לעורר מודעות בקרב הקוראים. ד. צמד המילים אריה-לביאה אינו נוהג כפי שנוהגים מרבית הצמדים זכר-נקבה, כגון: ילד-ילדה, נער- נערה, פיל-פילה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר