עמוד:11

ב. בדקו וכתבו: .1 מה הפרסומת "מוכרת"? .2 לאיזה קהל הפרסומת מכוונת? )בני נוער, הורים, בעלי עסק וכדומה( .3 האם בפרסומת יש ציור, תצלום או שיש בה רק מילים? .4 מה כתוב בפרסומת? .5 האם רואים בפרסומת דמות אנושית, חיה או חפצים? תארו את מה שרואים. .6 האם מופיעה בפרסומת דמות מפורסמת? האם הדמות יפה? אם יש בה דמות אנושית - תארו אותה. .7 מה תוכלו לומר על הצבעוניות של הפרסומת - הרבה צבעים או מעט? צבעים עזים או עדינים? .8 האם במילים יש הדגשות - אות גדולה? אות צבעונית? .9 האם המילים מחורזות? האם יש בהן סלנג? האם יש בהן משחק מילים כלשהו? הגזמות? פרטו. ג. תוכלו לבחור פרסומת נוספת, ולבדוק אותה לפי אותן השאלות שבסעיף ב.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר