עמוד:146

הרצל הציע מדינה ליברלית שתהיה לה תרבות אירופית . ב"אלטנֹוילנד , " החיבור הא ּ ו טֹ ּפי שחיבר , תיאר הרצל מדינה יהודית שתׂשרור בה סובלנות דתית בין יהודים , נוצרים ומוסלמים והיא ת ּ ׁשתת ְ על תרבות אירופית - תיאטרון וא ֹ ו טֹ ָרה , ניקיון ונימוסים . לכן תחילה לא הקפיד הרצל על בחירת הטריטֹוריה דווקא בארץ ישראל , והסכים לכל טריטוריה שתקלוט את היהודים . זיכרונות הקשורים בטריטוריה ההיסטורית בארץ האבות , שיש בהם מיסודות הרומנטיקה של הלאומיות האתנית - לא היו מעשיים בעיניו . ברוח עקרונות הליברליזם דמיין הרצל יחסי שוויון בין התושבים , ומתן זכויות אזרחיות מלאות לערבים . ייחודה של הציונות בעיני נושאי הלאומיות וחוקריה בין התנועות הלאומיות היהודיות , הציונות - היא שחוללה את המהפכה בחיי העם היהודי . מנהיגיה הבינו את ייחודה . מּכס נורדאו , שפעל לצדו של הרצל , כתב על המשמעות המהפכנית של הציונות : הציונים יודעים , שקיבלו עליהם תפקיד שאין דוגמתו לקושי . עוד לא ניסו מעולם לעקור מארצות שונות , בזמן קצר ובדרך שלום , מיליוני אנשים ולהשתילם בקרקע אחר ; עוד לא ניסו מעולם להפוך מיליוני פרוליטארים מחוסרי מקצוע וחסרי כוח גופני לאיכרים ולרועים , לקשר אל המחרשה ואל האדמה-האם חנוונים ותגרנים , סוכנים וחובשי בית המדרש , עירונים נטולים מן הטבע . יהיה מן ההכרח להרגיל זה לזה את היהודים בני הארצות השונות , לחנכם בפועל לאחדות לאומית ולהתגבר על המעצורים העצומים , שיש בהבדלי הלשונות , בשינויי התרבות , בהרגלי מחשבה מיוחדים , במשפטים קדומים , בנטיות ובסטיות של עמי-נכ ֵ ָ ר , שיביאו עמם ממולדתם הישנה . ) ש' אבינרי , הרעיון הציוני לגו ָ ניו , עמ' ) . 127-126 על ייחודה של הציונות מנקודת מבט של היסטוריון-חוקר כתב י' גורני : מה ייחודה של התנועה הציונית בקרב התנועות הלאומיות באירופה , אשר התפתחו בה בעיקר במאה ה ? 19- היא אכן הייתה מיוחדת במינה . היא לא שאפה לשחרור מולדת , כמו , למשל , התנועה הלאומית בפולניה , משום שטרם הייתה לה מולדת . היא לא שאפה לאיחוד המדינה , כמו תנועת השחרור הלאומית בגרמניה , מפני שלא הייתה לה אפילו חלק של מדינה . היא הייתה , קודם כול , תנועה של שיבה אל המולדת . אף תנועה לאומית באירופה לא עמדה בפני בעיה כזאת . שלא כשאר התנועות הלאומיות באירופה לשחרור לאומי הייתה השיבה למולדת לגבי הציונות תנאי לשחרור . תנאי אחר לשחרור הלאומי היה בניינו של המשק הלאומי . הציונות עמדה בפני משימה , ששום תנועה לאומית אחרת לא עמדה בפניה . התנועות הלאומיות המתקדמות דיברו , אמנם , גם על רפורמות סוציאליות , אך אצל הציונות הבעיה הייתה , קודם כול , שינוי פני החברה , בניין של חברה יהודית אחרת , הפיכתה של החברה היהודית לחברה עובדת , הנושאת את עצמה , ומסוגלת לחיות ללא תלות בעם אחר . הבניין החברתי הפך להיות התנאי לקיום לאומי , והצורך בבניין חברתי והשיבה למולדת ממילא השפיעו גם על הצד המדיני . ] ... [ ) מראש-פינה ודגניה ועד דימונה , שיחות על מפעל הבנייה הציוני , עמ' ) . 11-10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר