עמוד:122

תהליך העיור מתרחב עולים רבים מתיישבים בערים ההתיישבות החקלאית והׁש ִ יבה אל האדמה היו מאבני היסוד של האידאולוגיה הלאומית , שביקשה להתנער מן החיים הגלותיים וליצור את " היהודי החדש . " למרות זאת מרבית העולים בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה פנו להתיישבות בערים . כמה סיבות גרמו לכך : העולים היו אנשים שחיו בעיירות או בערים לפני שעלו לארץ ישראל , התפרנסו ממסחר ומלאכה והתקשו להשתלב בעיסוק חדש עם עלייתם . חלקם היו צעירים שעדיין לא התנסו כלל בעבודה והעדיפו לעבור לעיר . בערים התפתחו מלאכה ) למשל , סנדלרייה , נגרייה , נּפחייה ָ , ) תעשייה זעירה ) למשל , בית חרושת לפקקים ְ , בית חרושת לסוכריות ( ומסחר . הוקמו מסעדות ובתי מלון ששירתו את העולים והיו מקור תעסוקה עבורם . יישוב עירוני היה קיים בארץ ישראל עוד בערי היישוב הישן : ירושלים , חברון , צפת וטבריה . בערים אלה השתקעו עולי העלייה הראשונה והעלייה השנייה . כך לדוגמה , אליעזר בן יהודה , שעלה בימי העלייה הראשונה , חי ופעל בירושלים ) עמ' . ) 125 אחת הערים שהתפתח בה היישוב היהודי בעקבות העלייה הראשונה והעלייה השנייה - הייתה חיפה . הברון רוטשילד הקים בה בית חולים יהודי , ) 1909 ( וב1912- נוסד בה בית הספר הטכני הגבוה ) עמ' . ) 127 בעיקר נחשבה יפו למרכז הפעילות של היישוב החדש , ועם בוא העליות התחזק מעמדה של העיר . יפו החלה להתפתח עוד לפני תקופת העלייה הראשונה , בזכות הקשר הימי שהתפתח בין ארץ ישראל למדינות אירופה . בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה יפו הייתה שער העלייה - דרך הנמל שלה הגיעו העולים לארץ ישראל , ורבים מהם השתקעו בה . העולים העדיפו להשתקע דווקא ביפו מפני שהייתה שונה מירושלים - אורח החיים בה היה חופשי ומודרני והיו בה מקורות תעסוקה . מבזק אגודת האיכרים הוקמה ב1900- וייצגה את האינטרסים של איכרי המושבות . איכרי המושבות הקימו ארגונים לפי ענפים חקלאיים . לדוגמה : אגודת "הפרדס , " אגודת " השקד . " האגודות עסקו בצרכים של החקלאים . פועלי העלייה השנייה הקימו מפלגות פועלים : "הפועל הצעיר" ו"פועלי ציון . " שתי המפלגות ביקשו ליצור בארץ ישראל חברה ציונית-סוציאליסטית . " הפועל הצעיר" דרשה ליצור בארץ ישראל מעמד עובדים , ודגלה בעבודה עברית . " פועלי ציון" הלכה בשיטתו של בורוכוב וביקשה ליצור מעמד עובדים באמצעות מלחמת מעמדות בארץ ישראל . המפלגות הקימו לשכות עבודה , מטבחים לאספקת מזון , חדרי חולים , קופות להלוואה , ויזמו שיעורי ערב ללימודי עברית - בכדי לסייע לפועלים . " פועלי ציון" שינתה את דרך פעולתה והעניקה למפלגה תכונות ארצישראליות . המפלגה תמכה במאבק לעבודה עברית , וערכה את פעילותה בשפה העברית במקום ביידיש . הפועלים היהודים נתקלו בקשיים כשניסו להיקלט בעבודה . בעקבות זאת תמכו שתי המפלגות ברעיון ההתיישבות השיתופית , ולא רק בהקמת מעמד הפועלים השכירים . שתי המפלגות ייסדו עיתונים עבריים על מנת להפיץ את השקפותיהן . הפועלים הקימו ארגוני פועלים לפי אזורים גאוגרפיים ולא לפי השתייכות פוליטית . לדוגמה : הסתדרות פועלי הגליל , הסתדרות פועלי יהודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר