עמוד:115

מבזק צורת ההתיישבות החקלאית שאפיינה את העלייה הראשונה היא המושבה . בגלל קשייהם נאלצו המתיישבים במושבות לקבל תמיכה מן הברון רוטשילד . תמיכת הברון רוטשילד התבטאה בתמיכה כספית חודשית במשפחות המתיישבים , בפיתוח ענפי חקלאות בעזרת אגרונומים וברכישת קרקעות . הודות לתמיכתו של הברון רוטשילד התבססו המושבות מבחינה כלכלית . בין פקידי הברון רוטשילד לבין המתיישבים שררה מתיחות רבה . גרמה לכך התלות המוחלטת של המתיישבים בפקידים , מצב שהיה מנוגד לאידאולוגיה שהשפיעה על עלייתם . הברון רוטשילד תמך במתיישבים ממניעים לאומיים , ויש הטוענים כי ממניעים פ ִ ילנתר ֹ ּפ ִ יים . עולי העלייה הראשונה ביקשו להיות איכרים , ואילו עולי העלייה השנייה ביקשו להיות פועלים . בין שתי הקבוצות שררה מחלוקת קשה בנושא העבודה העברית . האב הרוחני של עולי העלייה השנייה היה א"ד גורדון , שהדגיש את ערך עבודת הכפיים ואת ערך העבודה העצמית . כדי להעביר את העבודה לידי הפועלים היהודים ) כיבוש העבודה ( הובאו לארץ ישראל יהודים מתימן . הם נחשבו בטעות ל"פועלים טבעיים , " ואילו העולים מרוסיה נחשבו ל"פועלים אידאולוגים . " הקמת מושב פועלים ציינה תחילתו של שינוי - הפועלים עברו להתיישבות . מושב הפועלים הראשון הוקם בעין גנים , והוא נועד לפתור את מצוקת העבודה של הפועלים בני העלייה השנייה . המשרד הארצישראלי בראשות ארתור רופין הקים חו ֹ ות לאומיֹות שסייעו בהעסקת פועלים יהודים ובהתנסות בעבודה חקלאית . הקמת הקבוצה ביטאה שלב במעבר הפועלים להתיישבות שיתופית על קרקע לאומית . הקבוצה הראשונה הייתה דגניה . הקבוצה התבססה על ניהול עצמי ושוויון חברתי וכלכלי . היא אף ביטאה את דמותם של "היהודים החדשים" - עובדי אדמה , יצרניים . הקואופרציה במרחביה הייתה דגם נוסף של ההתיישבות השיתופית , וניסתה לשלב בין יתרונות היוזמה הפרטית לבין יתרונות השיתופיּות . השמירה העברית , שראשיתה בארגון "בר גיורא" והמש ֵ כה בארגון "השומר , " ביטאה את דמותם של "היהודים החדשים" - לוחמים נושאי נשק האחראים לביטחונם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר