עמוד:112

עוד דפוס התיישבות שיתופי שהתפתח בתקופת העלייה השנייה היה הק ֹ ואֹו פֶ ַרצ ְ יה ָ . הקואופרציה קמה על יסוד הרעיון של פרופ' פ ְ ַרנץ א ֹ ּפ ֶ נהי ְ ימר , שביקש להקים יישוב שיתופי שישלב בין יתרונות היוזמה הפרטית לבין יתרונות השיתופיּות . על פי תכניתו הקואופרציה תתפתח ב3- שלבים : א . בשלב הראשון - יוקם משק חקלאי גדול בניהולו של אגרונום , והמתיישבים יוכשרו בעבודה חקלאית ובניהול המשק ויקבלו שכר וחלק מן הרווחים לפי עבודתם . ב . בשלב השני - העובדים יקבלו בהדרגה את ניהול המשק לידיהם , ויוכלו לחכור בעצמם חלקות אדמה ולעּבדן , ולהוכיח שהם מסוגלים לנהל משק ַ ְ רווחי . ג . בשלב השלישי - יקום יישוב שיתופי וחברי היישוב יהיו רשאים להקים בו משקים פרטיים . על פי התכנית של אופנהיימר , ליישוב השיתופי יוכלו להצטרף בעלי מלאכה ובעלי מקצועות חופשיים . ברוח רעיונותיו של אופנהיימר הוקם ב1911- היישוב מרחביה - היישוב היהודי הראשון בעמק יזרעאל , אבל ניסיון הקואופרציה בו נכשל . נוסף על קשיי ההסתגלות למקום ולעבודה , שררו במרחביה יחסים מתוחים בין המתיישבים לאגרונום והקשיים בניהול המשק החריפו . המתיחות נמשכה גם כאשר החל השלב השני של יישום רעיון הקואופרציה , והיישוב נמסר לניהול המתיישבים . בנוסף , צבר המשק הפסדים כספיים גדולים , והקרן הקיימת לישראל נאלצה לכסותם . לאחר מלחמת העולם הראשונה התפוררה הקואופרציה במרחביה וחדלה להתקיים . היישובים המאפיינים את העלייה השנייה שונים מהיישובים המאפיינים את העלייה הראשונה . המושבה הייתה צורת היישוב שאפיינה את העלייה הראשונה . המתיישבים ביקשו להיות איכרים בעלי אדמות , ולהקים משק רווחי גם אם יתבסס על עבודת ערבים . לעומתם המתיישבים בני העלייה השנייה רצו להיות פועלים שכירים . בהשפעת המציאות שאתה התמודדו הם פנו להקים יישובים שיתופיים על אדמות לאומיות , וביקשו לבסס את העבודה העברית ולעצב את העקרונות השיתופיים . פרנץ א ֹ ּפ ֶ נהיימר - ) 1943-1864 ( סוציולוג וכלכלן , יליד גרמניה . פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת פרנקפורט . ב1938- היגר לארצות הברית . בהשפעת הרצל התעניין בציונות והגה את רעיון הקואופרציה . אף על פי שהרעיון נכשל , הייתה לו השפעה על התפתחות הרעיונות השיתופיים . מרחביה - השם 'מרחביה' מציין את המרחבים הגדולים שנפרשו לע ַ ין בתל פּולה . בתל פולה ישב הכפר הערבי פולה ואדמותיו נרכשו ב . 1910- מפה : 14 יישובי העלייה הראשונה והעלייה השנייה , 1914-1881

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר