עמוד:84

לחדול להיענות לתביעות הרבנים , והדגישה כי לתפיסתה בפעילות התנועה אין להתייחס לענייני הדת כי הם מנוגדים לציונות , שהיא תנועה לאומית מודרנית . בהשפעת פעילות זו הקימו רבנים שהתכנסו בוועידה בווילנה באותה שנה ) 1902 ( את המזרחי . הם התאגדו למפלגה ציונית דתית עצמאית בתוך ההסתדרות הציונית . המזרחי הייתה המפלגה הראשונה שהוקמה בהסתדרות הציונית . עד הקמתה התקיימו בהסתדרות הציונית ארגונים רק על פי מדינות או על פי אזורים שמהם באו הצירים . המזרחי החליטה לקיים פעולות תרבות ברוח התורה . המזרחי , בראשותו של ריינס , תמכה , כאמור , בציונות המדינית ובתכנית בזל , וקראה לקיים את החלטות הקונגרסים הציוניים ולהפיץ את הרעיון הציוני . ריינס ראה בעלייה לארץ ישראל את קיום מצו ַ ות יישוב ארץ ישראל , שנחשבה בעיניו ל"מצווה ה ׁ קּולה שְ ) ׁשו ָ וה ָ ( כנגד כל המצוות " . ריינס הסביר , שההסתדרות הציונית נוקטת פעולות שנועדו לשפר את מצב היהודים והן אינן סותרות את הגאולה המשיחית העתידה לבוא . המזרחי ראתה בעלייה לארץ ישראל " אתחלתא דגאּולה" ) התחלת הגאולה , ) ושאפה שהחיים בארץ ישראל יתבססו על ההלכה היהודית . בראשית דרכה סברה המזרחי כי יקום מרכז רוחני בארץ ישראל ולא מדינה ריבונית . בכך קיים דמיון בין גישת המזרחי לגישת אחד העם . עם זאת , התנגדה המזרחי לתפיסת המרכז הרוחני של אחד העם כי היא ביטלה את סמכות ההלכה . לפי תפיסת המזרחי , " ציֹון ותורה הן שתי קד ּ ושֹות המשלימות זו את זו והצריכות זו לזו " . חברי המזרחי ראו בעם ישראל , בתורת ישראל ובארץ ישראל שלושה יסודות המשלימים זה את זה . על הרב ריינס האבות המייסדים http : // avot . cet . ac . il התנועה הציונית בתפיסת הרב ריינס דברי ריינס הופנו אל היהודים החרדים . ] ... [ ) לדעת ריינס ( אין הם ) הציונים ( מתכוונים לדחוק את הקץ ולהחיש את הגאולה הנ ִ סית המשיחית המובטחת . אין לפניהם אלא מטרות ארציות מוגבלות של שיפור וקימום ; ואפילו זה רק לחלק מן העם היהודי - לא קיבוץ כל גלויות ישראל מארצות פזוריהם , כמובטח . מטרות הציונות אין להן אפוא נגיעה לרעיון הדתי של הגאולה המשיחית לעתיד לבוא , ואין מקום לדון אותן על פי קריטריונים תיאולוגיים טהורים . וכן אין ל ָ חּוש ) לחשוש ( למציאותם של החופשיים ) החילוניים ( הרבים בהנהגת התנועה . א ְַ דּבה , תקוותם שמאמציהם יסייעו לגאולה הלאומית הפיסית מקרבת אותם ליהדות הנאמנה , ועל כן על החרדים לקבלם בברכה , אם כי מוטב היה אילו הגדילו החרדים את חלקם והשפעתם בתנועה . ] ... [ ) ד' ויטל , המהפכה הציונית , כרך ב : שנות העיצוב , עמ' ) . 164-163 1 באילו טיעונים ניסה הרב ריינס לשכנע את החרדים לא להיאבק בציונות ? 2 מה תוכלו ללמוד מטיעוניו על תפיסת עולמו כרב וכחבר בתנועה הציונית ? 3 שערו מה יכלו להיות עמדות החרדים בתגובה לדעותיו של הרב ריינס ? תעודה : החיים בארץ ישראל בעיני הרב יצחק נוסבוים . toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה הציונות הסוציאליסטית : נחמן סירקין ודב ּב ֶ ר בורוכוב לקונגרס הציוני השני , שהתכנס גם הוא בבזל , ) 1898 ( הגיעה קבוצת צירים ציונים סוציאליסטים ובראשם ד"ר נחמן סירקין . סירקין ביקש לאחד בין שתי האידאולוגיות של העולם המודרני - הלאומיות והסוציאליזם . כמו הרצל גם סירקין ייחס כוח רב לאנטישמיות , אבל בשֹונה מהרצל הוא הדגיש את הקשר בינה לבין מלחמת המעמדות . לדעת סירקין , האנטישמיות ּפָ ׁשטה ְ במעמדות החברתיים השונים . היא השפיעה בעיקר על המעמדות ד"ר נחמן סירקין - ) 1924-1868 ( יליד רוסיה הצארית , בן למשפחה מן המעמד הבינוני . קיבל חינוך יהודי מסורתי . עבר לברלין , למד באוניברסיטה והיה פעיל בחוגי הסטודנטים בברלין . תמך בפתרון טריטוריאלי למצוקת היהודים . לאחר קונגרס אוגנדה הצטרף אל הטריטוריאליסטים ) עמ' . ) 89 ב1907- היגר לארצות הברית , שינה את תפיסתו הלאומית ונהפך לאחד ממנהיגי 'הברית העולמית של פועלי ציון , ' שהחל ב1907- נהפכה למפלגה בתוך ההסתדרות הציונית . על שמו נקרא היישוב כפר סירקין . מלחמת המעמדות - רעיון זה הועלה על ידי קרל מרקס ופרידריך אנגלס בחיבורם 'המניפסט ֶ הקומוניסטי . ' לדעתם , תתרחש בחברה מלחמה בין המעמדות ובמהלכה יתפסו הפועלים את השלטון ויבטלו את ההבדלים בין המעמדות . כך יתוקן המצב החברתי המעוות וייבנה עולם חדש שיהיה מבוסס על שוויון וצדק חברתי . לדעת מרקס ואנגלס , המאבק בין המעמדות , המייצגים כוחות כלכליים מנוגדים , מניע את ההיסטוריה האנושית מראשיתה . הוא מתחולל בין המעטים - השולטים באמצעי הייצור לבין הרבים , המייצרים - המנוצלים שאינם מקבלים תמורה הולמת לעבודתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר