עמוד:66

הציג פינסקר בפסוק מן המׁש ְ נה שציטט בפתיחה לחוברת , והוא : " אם אין אני לי - מי לי " ? ) מסכת אבות , א , יד . ) לתפיסתו , האמנציפציה שהעניקו המדינות ליהודים - נכשלה . ייתכן כי היה בכוחה של האמנציפציה לפתור בעיות של יהודים יחידים , אבל לא היה בכוחה לפתור את בעיית הקיום של העם היהודי כולו . לכן העם היהודי חייב לפעול בעצמו למען שחרורו . זוהי האוטואמנציפציה , ומשמעותה - שחרור עצמי . לדעתו , האמנציפציה הייתה " חסד זרים , " והפכה את הציבור היהודי לציבור פסיבי . האוטואמנציפציה - תבהיר כי העם היהודי הוא עם אקטיבי . פינסקר בחן את גילויי האנטישמיות וטען כי אין לה פתרון . האנטישמיות תשרוד , מפני שהמצב הקיומי של היהודים ּכמת ְ -חי - אומה ללא ארץ , אומה ללא שפה אחת , אומה ללא ממשלה - מעורר פחד מפניהם בין העמים . פחד תמידי זה מפני היהודים , " י ּ ודֹו פֹ ּב ְ יה ָ " בלשונו של פינסקר , ְ אינו ַרציונלי והוא מעורר אנטישמיות . כלומר , פינסקר ראה בקיום המיוחד של היהודים - אומה ללא מרכיבים המייחדים אומה - סיבה לאנטישמיות . רבים הושפעו מדעותיו על האנטישמיות ועל הצורך של יהודים לפעול בעצמם למען שחרורם הלאומי בטריטוריה משלהם . בשאלת הטריטוריה שבה העם היהודי צריך להתרכז , פינסקר לא העדיף דווקא את ארץ ישראל . הוא טען כי אפשר לבחור בכל טריטוריה , ובלבד שתהיה " ארץ משלנו" גם אם לא תהיה זו ארץ ישראל - " ארץ קודשנו . " בהשפעת פעולותיהן של התנועות הלאומיות באירופה הציע פינסקר להקים קונגרס לאומי - הנהגה לאומית שתפעל למען יישום התכנית הלאומית . פינסקר טען כי למולדת החדשה לא יהגרו היהודים ממערב אירופה אלא בעיקר יהודי הארצות שקיימת בהן סכנת חיים ליהודים , כמו יהודי רוסיה ורומניה . עמדה זו כבר הוזכרה בתפיסתו של ליליינבלום ) עמ' . ) 64 במזרח אירופה עורר החיבור " אוטואמנציפציה" התלהבות רבה , והותיר רושם גדול על היהודים . לעומת זאת יהודי המערב דחו את רעיונותיו של פינסקר אבל בו בזמן הם ביטאו אהדה לסבלם של יהודי רוסיה . ד"ר אדולף ) אהרון ( ילינק מווינה ביטא את עמדתם של יהודי המערב בדבריו : " בני בית אנחנו באירופה , ואנו מרגישים את עצמנו בנים לארץ אשר בה נולדנו וחונכנו " . ברוח זו אף הגיבה העיתונות היהודית בגרמניה . על פינסקר האבות המייסדים http : // avot . cet . ac . il פתרון שאלת היהודים בעיני פינסקר , " אוטואמנציפציה 1882 , " ) קטעים ( החיבור "אוטואמנציפציה" נכתב בשפה הגרמנית . אם השאיפות הלאומיות של מקצת העמים , שקמו לעינינו , הייתה להן הצדקה פנימית , כלום מוטל עדיין בספק , שגם ליהודים מגיעה זכות זו ? הן יותר מהעמים הללו מעורבים אנו בחיי התרבות הבינלאומיים ; הן אנו יותר מהם קנינו לנו את הזכות לכך בתרומתנו לאנושות ; הן יותר מהם יכולים אנו להצביע על עבר עשיר , על היסטוריה ארוכה , על מוצא משותף ובלתי מעורב , על כוח חיים פורה , על אמונה בלתי מעורערת ועל פרשת ייסורים שאין דומה לה ; יותר מאשר כלפי כל עם אחר חטאו העמים כלפינו . כלום כל זה עדיין אינו מספיק , כדי לעשותנו מוכשרים לחיי מולדת , ראויים לחיי מולדת ? השאיפה של היהודים לאחדות לאומית-מדינית ולעצמאות - לא רק שיש לה הצדקה פנימית , כשם שישנה לכל עם מדוכא אחר , אלא בדין שתמצא גם תמיכה אצל העמים , אשר , בצדק או שלא בצדק , נוכחותנו בקרבם אינה נוחה להם . שאיפה זו חייבת ליהפך לעובדה קיימת , הכופה עצמה ללא רתיעה על המדיניות הבינלאומית של ההווה , ובלי ספק צפוי לה גם עתיד נאות . ] ... [ בחייהם של עמים , כמו בחייו של הפרט , ישנם רגעים כבדי משקל , שלא לעתים קרובות הם נשנים ִ , אשר ניצולם או החמצתם קובעים את העתיד , לטוב או לרע , הן של העם והן של היחיד . רגע כזה עובר עלינו כעת . התודעה של העם ניעורה . האידיאות הגדולות של המאה ה-י"ח וה-י"ט הטביעו את חותמן גם על עמנו . אנו חשים את עצמנו לא רק כיהודים , אנו חשים עצמנו כבני אדם . בתור בני אדם רוצים אנו גם לחיות ולהיות אומה ככל האומות . ואם אמנם רוצים אנו בכך בכל הרצינות , אזי חייבים אנו בראש וראשונה לשחרר את צווארנו מהעול הישן ולזקוף קומתנו כאחד האדם , ואז חייבים אנו תחילה לרצות לעזור לנו בעצמנו , או אז גם עזרתם של אחרים לא תאחר לבוא . ] ... [ ) א' הרצברג , הרעיון הציוני , עמ' ) . 146-144 1 מהו עם על פי תפיסת פינסקר ? ומהי תפיסת הלאומיות שהוא מייצג - לאומיות אזרחית או לאומיות אתנית ? הסבירו . 2 מה הם הגורמים שהשפיעו על התעוררות הלאומיות היהודית לדעת פינסקר ? 3 מהו דפוס הפעילות החדש שמציע פינסקר לעם היהודי ? 4 מה הם היסודות המודרניים בתפיסתו של פינסקר ? תעודה : נגד האוטואמנציפציה , ד"ר א' י ֶ לינק , שלהי המאה ה . 19- toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר