עמוד:60

ב . החוקר ג' שמעוני טוען , כי קלישר ואלקלעי ביטאו את הכמיהה המסורתית לגאולה ולא את הלאומיות המודרנית . אבל אפשר להניח כי חששותיהם של קלישר ואלקלעי מתוצאות האמנציפציה , כמו גם השפעת התנועות הלאומיות באירופה - הניעו אותם לפעול . למרות הדעות האלה , יש הסבורים כי מבשרי הציונות השפיעו על חיזוק התודעה הלאומית אף על פי שעוררו התנגדות בחברה שחיו בקרבה . על אלקלעי , קלישר והס האבות המייסדים http : // avot . cet . ac . il תעודה : קריאה למאבק לאומי , הרב צבי הירש קלישר ; "רומי וירושלים , " משה הס . toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה הלאומיות האירופית וצמיחת הלאומיות היהודית ] ... [ זוהי תקופה שבה הושלם איחודן המדיני של איטליה וגרמניה , ובה זכו תנועות לאומיות של העמים הסלאביים , ושל עמי הבלקאן בייחוד , להכרה בדעת הקהל ואף להצלחה מדינית . התבססות האידאולוגיות הלאומיות והתנועות הלאומיות בחייה המדיניים של אירופה גררה אחריה יתר תשומת לב לייחודן התרבותי והאתני של היחידות הלאומיות , להבלטת המפריד בין בני האדם יותר מאשר את המשותף להם . אחד הביטויים העיקריים של התפתחות זו הייתה החייאת המורשת האנטי יהודית והתעוררות אנטישמית , שפגעו ביכולת היהודים להזדהות עם סביבתם . אולם לא פחות מאלה השפיעה על המשכילים היהודים הדוגמא החיובית של תנועות לאומיות שהצליחו בהשגת מטרתן - במה נחותים הם היהודים מן הס ֶ רּבים , הבולגרים והרומנים שהגיעו לתחייה ולעצמאות מדינית ? ) ש' אטינגר , תולדות ישראל בעת החדשה , עמ' ) . 178 1 אטינגר מציין שני גילויים של השפעת הלאומיות האירופית על הלאומיות היהודית . מהם ומה השפעתם ? מבזק הלאומיות היהודית התעוררה באירופה רק בשלהי המאה ה , 19- בתקופה מאוחרת יותר מן ההתעוררות הלאומית של עמי אירופה . התעוררות הלאומיות היהודית הושפעה מתהליכים כלליים שהתחוללו באירופה במאה ה , 19- וממדיניות שננקטה בייחוד כלפי היהודים . האכזבה מיישום האמנציפציה עוררה את הלאומיות היהודית . החברה התקשתה להסתגל לשינוי במעמדם החוקי והמשפטי של היהודים ולקבל את היהודים כאזרחים שווי זכויות . בהשפעת הקשיים שעוררה האמנציפציה קם בקרב היהודים מיעוט שהציע פתרון לאומי , מתוך הבנה כי עליהם לפעול בכוחות עצמם ולהיאבק על זכותם להגדרה עצמית כפי שפעלו עמים באירופה . ההתעוררות הלאומית היהודית הושפעה מן הקשיים שעוררה האמנציפציה , מן האנטישמיות של התקופה המודרנית , ומן ההתעוררות הלאומית של עמי אירופה . מבשרי הציונות - אלקלעי , קלישר והס - הושפעו מההתעוררות הלאומית באזורים שחיו בהם , ופעלו עוד לפני התעוררות האנטישמיות המודרנית . האנטישמיות המודרנית הושפעה מן התופעות של העולם המודרני - המהפכה התעשייתית , הסוציאליזם , הקפיטליזם , הדמוקרטיה , הלאומיות . תורת הגזע שהתפתחה במאה ה19- השפיעה אף היא על התחזקות האנטישמיות המודרנית . האנטישמיות המודרנית במערב אירופה ובמרכזה התבטאה בהקמת מפלגות וארגונים אנטישמיים , בפרסום חיבורים וספרים אנטישמיים ובפריחת עיתונות אנטישמית . בשונה ממערב אירופה ומרכזה האנטישמיות ברוסיה הייתה מדיניות השלטון , והיא פעלה בדפוסים מסורתיים - ּ פוגרֹומים , עלילת דם - וגם על ידי חקיקה . כתוצאה מגילויי האנטישמיות נאלצו יהודים , בעיקר ממזרח אירופה , להגר . רק מיעוט מתוכם בחר לעלות לארץ ישראל החל ב , 1881- והיה אחראי למהפ ֵ כה בהיסטוריה הלאומית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר