עמוד:58

המדיניות האנטי יהודית ברוסיה התבטאה גם בחקיקה . במאי 1882 פרסם שר הּפ ְ נים הרוסי תקנות הנוגעות ליהודים , שנקראו " תקנות זמניות , " והן נשארו בתוקף במשך כ35- שנה ) עד . ) 1917 החקיקה האנטישמית החריפ ָ ה והתפשטה לתחום החינוך על ידי ה"נּומרּוס קלא ּ וזּוס" - חוק משנת 1887 שהגביל את מספר היהודים שהתקבלו לאוניברסיטאות . יהודים בעלי מקצועות חופשיים , עורכי דין ורופאים , נזקקו לאישורים מיוחדים כדי שיוכלו לעסוק במקצועותיהם . השלטון הסביר בדרכו את מטרת החקיקה האנטישמית : "הגנה על התושבים מפני הניצּול היהודי . " עוד פעולה שהמחישה את יחס השלטון ליהודים הייתה גירוש מֹוסקב ְ ה ָ - גירושם של כ30- אלף יהודים ממוסקבה ב . 1891- הממשל הצ ְ דיק את הגירוש כי הוא המחיש , לדבריו , את "טיהור הבירה ההיסטורית הקדושה " . כתוצאה מגילויי האנטישמיות נאלצו מיליוני יהודים , בעיקר מרוסיה , להגר - לאנגליה , לארצות הברית , לקנדה , לדרום אמריקה ועוד . אבל דווקא זרם קטן של מהגרים , אלה שבחרו לעלות לארץ ישראל החל ב , 1881- הם שיצרו מפ ְ נה בהיסטוריה של העם היהודי . מעל דפי העיתונות היהודית ברוסיה התנהל ויכוח שביטא את הדילמות שעמדו לפני היהודים : האם לעודד הגירה ? לאן ? האם לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בה ? האם לבחור להתיישב בארגנטינה על פי התכנית של הברון הירש ) עמ' ?) 51 בוויכוח זה בלטה עמדת האינטליגנציה היהודית . בתחילה פעלה האינטליגנציה היהודית להשתלבות היהודים בחברה הרוסית . אבל לאחר שהזדעזעה מן הע ֶ מדה הסלחנית הכללית ברוסיה כלפי הפורעים , ולאחר שהבינה כי השלטון מעורב בפעילות האנטי יהודית וכי יהודי רוסיה לא יזכו לשוויון זכויות אזרחי - היא פעלה להשגת פתרון לאומי . הלאומיות היהודית מושפעת מן הלאומיות האירופית התעוררות התנועות הלאומיות של עמי אירופה במהלך המאה ה19- והמאבקים שלהם לעצמאות , השפיעו על התעוררות הלאומיות היהודית . לדוגמה : המאבק הנחּוש והעיקש של העם היווני להשתחרר משלטון האימפריה העות'מאנית השפיע על הוגי הדעות של הלאומיות היהודית ) עמ' . ) 27-26 גם המאבק הנמרץ והממושך של העם הפולני תקנות זמניות - תקנות שצמצמו את תחומי המגורים שהותרו ליהודים בתוך תחום המושב . תחום המושב היה אזור מוגדר של כפרים , עיירות וערים , שבהם הותר ליהודים להתיישב . בתקנות הזמניות נאסר על היהודים להתיישב בכפרים או לחכור אחוזות ואדמות חקלאיות . עוד נאסר עליהם לעסוק במסחר בימי ראשון ובימי חג של הנוצרים . ימים אלה נוספו על ימי השבת וימי החג של לוח השנה היהודי , שבהם שבתו היהודים מן המסחר . מפה : 13 הגירת יהודים מתחום המושב ברוסיה , 1914-1850 משפחה של מהגרים יהודים בשערי ארצות הברית , ארה"ב , גלויה , 1909

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר