עמוד:23

לחזרה ולדיון . 1 י' אריאלי טוען : “ הלאומיות כתופעה היסטורית היא חדשה למדי . היא שואפת ליצור ולקיים חברה מאוחדת , שותפות של גורל , חיי חברה ומאו ַ ויים ומטרות המוצאים את ביטוים במדינה . אחדות זו היא אחדות מּודע ַ ת , המתקיימת על ידי מערכת של סמלים , פעילויות , טקסים , דימויים , ערכים , ומושגים המגדירים ומחזקים את המודעות של הזהות הקֹולקטיבית “( " . פירושים ללאומיות האמריקנית : ההשכלה , " היסטוריה ומטה-היסטוריה , עמ' . ) 306 א . מדוע טוען אריאלי כי הלאומיות היא תופעה חדשה ? ב . מהי מטרת הלאומיות לדעת אריאלי ? ג . מדוע ניתן לראות במהפכה האמריקנית ובמהפכה הצרפתית מהפכות לאומיות ? ד . מהו דגם הלאומיות שיצרו מהפכות אלה ומה הם מאפייניו ? ה . במה שונה הלאומיות האתנית מן הלאומיות שצמחה במהפכה האמריקנית ובמהפכה הצרפתית ? ו . מה הם גילוייה של “ האחדות המּודעת ַ " בלאומיות היהודית ? . 2 י' טלמון טוען : “ זיווגן של שתי מהפכות כבירות , המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית , הוא שחרץ את הו ָ ויית החיים ואת הלך רוחם עד " . 1848 ) רומנטיקה ומרי , עמ' ) . 12 א . מהי המהפכה הצרפתית ? ומהי המהפכה התעשייתית ? ב . מה הייתה השפעתן של שתי המהפכות על הלאומיות ? ג . מה היו הגורמים הנוספים שתרמו לצמיחת הלאומיות ? ד . האם לדעתכם התהליכים העל-לאומיים של האיחוד האירופי - ביטול גבולות , מטבע אחיד , ביטול חומות המכס - יביאו לצמצום הזיקה הלאומית והתודעה הלאומית ? נמקו . ה . האם יש קשר בין לאומנות לגזענות ? האם לאומנות מובילה בהכרח לגזענות ? נמקו . . 3 בין החוקרים שהתייחסו למהות הלאומיות יש שבחרו לאפיין אותה בהצגת הקצ ָ וֹות שביניהם היטלטלה . כמה דוגמאות מדבריהם של החוקרים מייצגות גישה זו : “ תחילת הלאומיות באגדת היפהפייה הנרדמת והמתעוררת , וסופה שהיא הופכת למפלצת " . ) ק' מינוג , ) 1964 “ הלאומיות היא כמו מטבע , ׁשדיֹוקן ֶ גִריּב ָ לדי ) ממנהיגי התנועה לאיחוד איטליה ( בצדו האחד ופני מפקד א ֹ ֹווויץ בצדו האחר " . ) ה' סיטון-ווטסון , ) 1977 ְ ִ “ הלאומיות משחררת אך גם משעבדת " . ) מ' שלזינגר , ) 1981 א . בחרו שתי דוגמאות והסבירו אותן . ב . מתוך אירועים היסטוריים המוכרים לכם - תנו דוגמה המבטאת את אחת דעות המוצגות בדוגמאות אלו . ג . איזו דעה אתם נוטים לקבל ? מדוע ? פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר