עמוד:16

פ ִ יכטה , שנחשב ל"אבי הלאומיות הגרמנית , " טען כי לעם הגרמני כישרון יצירה מקורי , הנובע מכוחות ראשוניים עמוקים שעיצבו אותו ובהם תנאי הטבע . לפיכך הלאומיות הגרמנית , כלאומיות אתנית , מדגישה כי רק אנשים ממוצא גרמני , שתרבותם גרמנית והם דוברי השפה הגרמנית - יכולים להיות בני האומה הגרמנית . כלומר , הלאומיות האתנית שאותה מדגימה הלאומיות הגרמנית היא לאומיות ה ֹ ומֹוגנית ) אחידה , ) לאומיות סגורה , המתבססת על קשרי דם . זוהי לאומיות א ֹ ְרגנית , שבה היחיד נולד לתוך האומה , לתוך רּוחה , מאפייניה ותרבותה , ואלה קיימים סביבו וביש ּ ותֹו לאורך כל חייו ובכל מקום שיחיה בו גם מחוץ למולדתו ההיסטורית . על מאפייני הלאומיות האתנית הסופר האיטלקי א ֶ דמ ֹ ונדֹו ֶדה-א ַ מיצ ִ ִ 'יס , כתב את ספר הילדים “ הלב . " הספר נועד לחנך את הילדים האיטלקים לאהוב את מולדתם . בתיאורו הספרותי מציג ֶדה-א ַ מ ִ יצ ִ 'יס את מה שהוא ראה ּכמ ַ הּות הלאומיות . אף גישתו ללאומיות האיטלקית מדגימה את הלאומיות האתנית . מדוע אני אוהב את איטליה ? ]…[ אני אוהב את איטליה משום שאמי איטלקייה , מפני שהדם הזורם בעורֶדי הוא איטלקי , מפני שאיטליה היא האדמה שבה קבורים המתים שאמי מ ְ בּכה ואבי מוקיר , מפני שעיר הולדתי , לשון דיבורי , הספרים שעליהם אני מתחנך - הם איטלקיים . מפני שאחי , אחותי , ח ֲ בַרי , והעם הגדול שבמחיצתו אני חי , והטבע היפה הסובב אותי וכל ה ַ נג ִ ְ ל ֶ ה לעיני , כל שאוהב אני , שאני לומד , ואני מעריץ - כל זה הוא איטלקי . ]…[ אני נשבע שאשרת אותך ) את איטליה ( כפי שיתאפשר לי בתבונת הׂשכ ֶ ל , בכוח הזרוע והלב , בׁשפ ְ לּות הרוח ובהעזה ; אם יבוא יום ואידרש לתת למענך את דמי ואת חיי , אשפוך את דמי ואמות כשאני זועק השמיימה את שמך הקדוש ומשגר את נשיקתי האחרונה אל דגלך המבורך . ) א' דה אמיצ'יס , הלב , עמ' ) . 263 , 105 1 מה הם מרכיבי הלאומיות האתנית שמונה ֶדה-א ַ מ ִ יצ'יס ? 2 האם תחושות של אהבת מולדת יכולות להתפתח גם בדגם הלאומיות האזרחית ? הסבירו . הגות ההשכלה והחילּון משפיעים על התעוררות הלאומיות להתפתחות הלאומיות סייעו הרעיונות החדשים שהעלתה הה ׂשְ ּכלה - זרם רעיוני שהתפתח במערב אירופה ובמרכזה במחצית השנייה של המאה ה . 18- הוגי הדעות מחוללי ההשכלה היו סופרים , אנשי מדע , פילוסופים ואמנים . הם סברו כי האדם האידאלי הוא אדם בעל ידע בתחומים רבים , ידע המאפשר פתיחות . הוגי הדעות של ההשכלה הושפעו מן ה ַ רצ ְ יּונליזם והעתיקו את רעיונותיו לחיי החברה והמדינה . הם ניסחו אמונות חדשות שהתבססו על התבונה וערערו על הסדר הפוליטי ועל עקרונות האמונה הנוצרית . הוגי הדעות של ההשכלה תבעו מן האדם לא להיכנע לסמכות פוליטית של השליט במדינה , או לסמכות דתית של הממסד הדתי וכתבי הקודש . הם דרשו לשפוט כל עניין על פי התבונה . לטענתם , התבונה נמצאת בכל אדם מיום היוולדו ; כל אדם יכול להתבסס על תבונתו בבואו להחליט - בצרפתית ההשכלה Illuminismo - , בשפות האירופיות - באיטלקית המילה ' . תפיסה השכלה' זו כוללת חדרה בתוכה גם לעברית את המילה ויש המכנים 'אור . ' את לדוגמה התקופה : Enlightenment : 'עידן האורות' . - כינוי באנגלית זה , מבטא Lumiere את תפיסת ההשכלה שביקשה להוציא את האדם מחשכת האמונות התפ ֵ לות אל אור התבונה , ומכאן יש המכנים אותה : נא ֹ ורּות . הַרציונליזם - זרם רעיוני שהתפתח באירופה במאה ה17- וטען כי העולם מּונע על ידי חוקים שהאדם מסוגל לחשוף ולנסח אותם באמצעות התבונה האנושית . הרציונליסטים קידשו את הביקורת ושללו אמונות שאינן מבוססות על הניסיון ועל התבונה כיפה אדומה והזאב , ציור התעוררות הלאומיות בגרמניה לּוותה בחקר התרבות הגרמנית , ובכללה אגדות וסיפורי עם עתיקים . ב1815- קמה חברה שביקשה ללקט שירי עם ואגדות עם . במסגרת זו פעלו האחים יק ֹ ּב ווילה ֶ לם ג ְ ִרים . הם ליקטו אגדות וסיפורי עם מפי נשים וגברים שחיו בסביבתם . האחים ג ְ רים עיבדו את האגדות ולעתים אף שינו אותן כדי שיתאימו למאפיינים הרצויים לדעתם לאומה הגרמנית . בין סיפורי העם נמצא גם סיפור כיפה אדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר