עמוד:14

הלאומיות האזרחית נולדת מתוך מהּפ ֵ כות המהפכה הצרפתית שינתה לחלוטין את המשטר המדיני בצרפת , ומימשה את הרעיון הדמוקרטי של שלטון העם . כל אזרח בצרפת הוכר כבן הלאום הצרפתי , ולכל האזרחים הייתה זכות לבחור בשלטון . בחירתם של האזרחים העניקה לגיטימיות לשלטון . הלאומיות הצרפתית היא ביטוי ללאומיות אזרחית , לאומיות המתבססת על תפיסה ליּב ֶ רלית , וביסודה מונח העיקרון של חופש הבחירה וחופש ההצטרפות לאומה . אמנם אירופה נחשבת למקור הלאומיות , אבל המהפכה הלאומית הראשונה התקיימה מחוץ לאירופה כ13- שנים לפני המהפכה הצרפתית - מלחמת השחרור של המושבות בצפון אמריקה משליטתה של בריטניה . ) 1776 ( במלחמה זו , המכונה גם “ המהפכה האמריקנית , " הוכרזה עצמאותן של 13 המושבות הבריטיות בצפון אמריקה , והן נהפכו למדינה ריבונית . ארצות הברית אימצה את הלאומיות האזרחית עוד לפני צרפת . האידאולוגיה שהאמריקנים פעלו בשמה הייתה בעלת משמעות ּכלל אנושית , והיא השתמשה במושגים ּכלל אנושיים כמו שוויון , חירות , בקשת האושר , אינדיב ִ ידּואליזם , דמוקרטיה . עקרונות אלה התאימו בייחוד לאופיו של העם האמריקני , שהורכב מקבוצות מהגרים שונות , וחסרו לו המאפיינים האתניים המסורתיים לגיבושו ולקיומו של לאום . במאה ה18- לא היו לחברת המהגרים האמריקנית זיכרונות מעב ָ ָ ר היסטורי משותף - פרט לאלה שהחלו להתגבש בעת ההתיישבות בעולם החדש ובמלחמת השחרור - ואף לא הייתה לה דת משותפת . לאומיות אזרחית , כפי שהיא מתגלה בארצות הברית , משמעה : אומה , שאזרחיה מאוחדים על סמך זכותם ליצור לעצמם מסגרת מדינית , ולנהל אותה על פי עקרונות חברתיים בטריטוריה משותפת ללא כל קשר לקבוצה אתנית , לעבר היסטורי , לאמונות משותפות ולתרבות משותפת . נאמנות לאומית בארצות הברית , משמעה : נאמנות לחוקה ולאורח החיים האמריקני , הש ִ יּוך האתני או הש ִ יּוך הדתי הם בעלי חשיבות משנית . לכן אזרחים אמריקנים יכולים להגדיר עצמם יהודים-אמריקנים , איטלקים-אמריקנים , סינים-אמריקנים וכדומה . עם זאת , גם הלאומיות האזרחית האמריקנית שואפת שכל אחד מאזרחיה יזדהה עם ההיסטוריה האמריקנית - עם גיבוריה , עם מאבקיה ועם ערכיה - על מנת ללכד את העם האמריקני . הלאומיות האזרחית מבטאת לאומיות פתוחה , לאומיות ּ פְל ּ ָרליס ְ טית ) המורכבת מכמה קבוצות . ) הלאומיות האזרחית היא לאומיות ו ֹ ולּונטִרית ) מרצון ( - היחיד יכול לבחור את האומה שאליה הוא רוצה להצטרף בהתאם לחוק . כיבוש הבסטיליה , 14 ביולי , 1789 ז'אן ּפייר ֵ אּואל , ) 1813-1735 ( ציור שמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר