עמוד:12

אירופה - ע רש הלאומיות המהפכה הצרפתית - ראשית הלאומיות המודרנית חוקרים מייחסים את הגילוי הראשון של הלאומיות המודרנית באירופה לאירועים הקשורים במהפכה הצרפתית שראשיתה ב . 1789- בעת המהפכה הצרפתית פוזרה אספת ֵ המעמדות והוקמה האס ֵ פה הלאומית , שהייתה מוסד פוליטי משותף לכל המעמדות החברתיים בצרפת 27 ( ביוני . ) 1789 השם “ אספה לאומית" מעיד כי הצרפתים סברו , שכאשר נציגי העם נטלו את הריבונות מן המלך - נולדה האומה הצרפתית המודרנית . האספה הלאומית הכירה בזכותם של כל התושבים להיהפך לאזרחים שווים בזכויות ובחובות שלהם ללא הבדל מוצא , מעמד או רכוש . האספה הכירה בזכותם להשתתף בהכרעות פוליטיות - לקבוע חוקים , להקים מוסדות ולמנות שליטים . לפיכך , העם נטל את הריבונות מידי המלך השליט והוא נעשה הריבון . האספה הלאומית של צרפת פרסמה את הצהרת זכויות האדם והאזרח 26 ( באוגוסט . ) 1789 ההצהרה , שנּוסחה במושגים ּכלל אנושיים , התייחסה לכל בני האדם באשר הם ולאו דווקא לאזרחי צרפת . הצהרת זכויות האדם והאזרח הדגישה כי המקור לכל ריבונות הוא באומה ) סעיף ) 3 וכי תושבי צרפת אינם עוד נתיני המלך אלא אזרחים השווים לפני החוק ) סעיף . ) 6 הצהרת זכויות האדם והאזרח הייתה בסיס חוקי לשינויים שהתחוללו בצרפת המהפכנית . זכויות האדם פורשו גם כזכויות העם . ב1791- פורסמה חוקה ראשונה בצרפת שהגדירה את הסמכויות של רשויות השלטון במדינה . החוקה קבעה שהמלך , המייצג את הרשות המבצעת , מושל לפי חוק . כך בוטלה התפיסה שהייתה מקובלת עד המהפכה הצרפתית , ולפיה המלך נבחר לתפקידו על ידי האל . האספה הלאומית הוכרזה כרשות המחוקקת . בצרפת המהפכנית בוטל המעמד המיוחד של הכנסייה , וכמרים נמנו עם פקידי המדינה וחויבו להישבע אמונים לאּומה ולחוקי המדינה . השפעתה של המהפכה ורעיונותיה חרגו מחוץ לגבולות צרפת . כיבושי צרפת המהפכנית באירופה , ואחר כך כיבושי נפוליאון ּ ֹונ ּפָ ְרטה , הפיצו במהלך המאה ה19- את הרעיון הלאומי-הצרפתי באירופה . אס ֵ פת המעמדות - אספה שייצגה את שלושת המעמדות בצרפת : האצולה , הכמורה והמעמד השלישי , שכלל את יתר האוכלוסייה והתאפיין בקיטוב חברתי וכלכלי . באספה זאת היה מקובל שכל מעמד מתכנס בנפרד ומצביע כגוש אחד . לכן , בכל הצבעה היו תמיד שני קולות - קולותיהן של האצולה והכמורה , מול קול אחד של המעמד השלישי . האספה לא התכנסה באופן סדיר . במשך 175 שנים - בשנים - 1789-1614 אספת המעמדות לא התכנסה כלל . ָ נפוליאון ּ ֹונּפרטה - ) 1821-1769 ( מפקד צבא וקיסר צרפת . יליד האי קורסיקה , שירת בצבא צרפת כקצין תותחנים , וקּודם בסולם הדרגות עד שהתמנה למפקד הצבא הצרפתי . ב1799- תפס את השלטון בהפיכה , וב1804- הוכתר כנפוליאון ה , 1- לקיסר צרפת . כבש אזורים נרחבים באירופה , אך נחל תבוסה קשה במלחמה ברוסיה , ) 1812 ( ואחר כך - הובס על ידי קּואליציה של מדינות באירופה . הודח , נשפט והוגלה לאי אלּבה ָ . ) 1814 ( ב1815- שוב ניסה נפוליאון לחזור בראש נאמניו לצרפת , אך נכשל והוגלה לאי סנט הלנה שבדרום האוקיינוס האטלנטי . מבזק הלאומיות היא אידאולוגיה פוליטית שראשיתה לפני כ200- שנים . הלאומיות היא פרי הצירוף בין הרגש הלאומי לבין התביעה למסגרת מדינית-פוליטית . מדינת לאום , בניגוד למדינה רב-לאומית , היא מדינה ריבונית של בני לאום מסוים שמרביתם חיים בגבולותיה . בקרב שכבת האינטליגנציה נולדות ומתחילות לפעול תנועות לאומיות . הלאומיות עלולה להיגרר ללאומנות המעמידה את הלאום מעל לכל ערך אנושי , ומעל לערכים הלאומיים של אומות אחרות . הלאומנות עלולה להידרדר לגזענות . הגזענות מסבירה את עלייתן ונפילתן של אומות ואימפריות על בסיס המדע , כביכול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר