עמוד:6

מבוא לאומיות במבחן התבוננות חטופה על מפת העולם מעלה לפנינו תמונה מוכרת של המציאות הפוליטית . על פי תמונה זו קיימות מדינות ריבוניות , ובכל מדינה מתרכזת בדרך כלל אומה אחת שיש לה תרבות משותפת ושפה אחידה . מציאות זו לא הייתה קיימת בתחילת המאה ה19- ולא הייתה מובנת מאליה לבני התקופה . גם מושגים מוכרים לנו כמו דגל לאומי , המנון לאומי , יום חג לאומי - היו אף הם מושגים חדשים בעולמם של בני המאה ה . 19- ואכן הלאומיות היא תופעה חדשה במונחים של ההיסטוריה האנושית . ראשיתה במאה ה , 19- ולכן יש הנוהגים לכנות את המאה ה19- "המאה של הלאומיות" או "עידן הלאומיות . " בשלהי המאה ה19- התגבשה הציונות - התנועה הלאומית של העם היהודי . הספר " לאומיות במבחן" מספר את סיפורה של הלאומיות האירופית במאה ה19- עד . 1920 הספר בוחן רעיונות לאומיים ומאבקים לאומיים במהלך המאה ה , 19- ומעריך את הקשיים שאתם התמודדו לאומים במאבקם לחירות ואת ההישגים שאליהם הגיעו . הספר מציג את ייחודה של הלאומיות היהודית , שפילסה לעצמה דרך בתקופה זו וביקשה להשיב את העם היהודי למולדתו ההיסטורית , לעצב אידאולוגיה ודפוסי חיים ולאחד את חלקי העם ה ּפָ זּור לאומה מלוכדת . המרסייז , 1870 הדפס צבע על פי גוסטב דורה ) 1883-1832 ( התמונה מציגה את ניצחון הרפובליקה . במרכזה - דמות הרפובליקה המובילה את ההמונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר