עמוד:3

תוכן העניינים מבוא 7-6 ........................................................... יחידה 1 עידן הלאומיות האירופית 47-8 ................. פתיחה וציר זמן 9-8 ............................................. פרק א : הלאומיות - מהותה ושורשיה 10 ................ מהי לאומיות ? 10 ................................................. אומה , לאומיות ותודעה לאומית 10 .................................. בין לאומיות , לאומנות וגזענות 11 ..................................... מבזק 12 ............................................................. אירופה - ע ֶֶ ׂש הלאומיות 12 ................................. המהפכה הצרפתית - ראשית הלאומיות המודרנית 12 ... הלאומיות האזרחית נולדת מתוך מהּפ ֵ כות 14 ................. הלאומיות האתנית מתפתחת בהשפעת הכיבוש הצרפתי 15 ........................................................................... הגות ההשכלה והחילּון משפיעים על התעוררות הלאומיות 16 ....................................................................... המודרניזציה משפיעה על צמיחת הלאומיות 18 .............. הלאומיות היא פרי הדמיון 19 ........................................... מבזק 19 ............................................................. עיצוב הלכידות הלאומית וטיפוחה 20 ..................... סמלים לאומיים בונים את הלאומיות 20 ......................... לוחמים , אנדרטאות ובתי עלמין מטפחים את הלאומיות 21 . מבזק 22 ............................................................. לחזרה ולדיון 23 .................................................. פרק ב : הלאומיות האירופית בחילופי תקופות 24 .... מהמהפכה הצרפתית עד אמצע המאה ה : 19- מאבק ברוח הליברליזם 24 ..................................... מאפייני המאבק הלאומי באירופה במחצית הראשונה של המאה ה 24 ............................................................. 19- התעוררות לאומית בקיסרות של נפוליאון 24 .................. החלטות קונגרס וינה מעוררות מאבקים לאומיים 25 ..... תסיסה לאומית במדינות גרמניה 25 ................................. מאבק לאומי לעצמאות ביוון 26 ....................................... ריבונות פולין ניטלת ממנה בשל אינטרסים של המעצמות 28 ........................................................................ המאבק הלאומי של העם הפולני גובר 28 ......................... מאבק לאומי באיטליה 30 .................................................. " אביב העמים" - שרשרת מהפכות לאומיות 31 ............... מאפיינים משותפים למהפכות "אביב העמים" 31 ........... מבזק 33 ............................................................. מאמצע המאה ה19- עד ראשית המאה ה : 20- דיפלומטיה ומלחמה 34 ......................................... מאפייני המאבק הלאומי באירופה במחצית השנייה של המאה ה 34 ............................................................. 19- איטליה - מאבק לשחרור משלטון זר 34 .......................... גרמניה - מאבק לאיחוד לאומי 35 .................................... מאפיינים משותפים למאבק הלאומי באיטליה ובגרמניה 38 ......................................................................... הבלקן - מאבק לאומי באימפריה רב-לאומית 38 ........... האימּפ ֶ ריאליזם מבטא מאבק פוליטי-לאומי 39 .............. מבזק 40 ............................................................. בהשפעת מלחמת העולם הראשונה - מדינות לאומיות מוקמות באירופה 41 ..................... מלחמת העולם הראשונה - מלחמת הלאומים 41 ........... ועידות מכֹוננות מפה מדינית חדשה 42 ............................. מדינת פולין נולדת מחדש 45 ............................................. חב ֶ ר הלאומים - ארגון בין-לאומי 45 ............................... מבזק 46 ............................................................. לחזרה ולדיון 46 ................................................... מבט על הנושא 'עידן הלאומיות האירופית' 47 .........

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר