עמוד:243

תפילות היום וברכותיו הרואה לראשונה ישוב חדש שעלה על הקרקע, או בית כנסת שנבנה מחדש, מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. הרואה בית קברות יהודי [לאחר שלא ראהו במשך שלושים יום] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כלכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקים אתכם בדין. ברוך אתה יהוה, מחיה המתים. אתה גבור לעולם אדני, מחיה מתים אתה, רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים. 0 יודע מספר כלכם: מונה אתכם [כשתעברו לפניו ביום הדין]. הסודות שבלב כל אדם ואדם. בניגוד לבשר ודם, הרואה אלפי אנשים כהמון רב וכגוש אחד, יודע ה' להבחין בייחודו של כל אדם ובערכו. המספר "שש מאות אלף" נקבע ככל הנראה על פי מספרם של יוצאי מצרים, שהוא סמל למספר גדול של אנשים. מציב גבול אלמנה: מקור הברכה בתלמוד הבבלי [ברכות נח ע"ב], ולשונה לקוח ממשלי טו, כה: "ויצב גבול אלמנה". עם ישראל, או ארץ ישראל, משולים בברכה זו לאלמנה שרכושה נפגע, אשר ה' מסייע לחזק ולייצב את גבולה מחדש. מחיה המתים: מקור חלקה הראשון של הברכה בשינוי קל בתלמוד הבבלי [ברכות נח ע"ב]. חלק זה מופנה לכאורה אל הנפטרים ויש בו ביטוי לאמונה שכל חיי האדם - מלידה עד מוות ועד תחיית המתים - נקבעים על ידי ה' "בדין", מתוך בחינת זכויותיו של האדם. חלקה השני ["אתה גיבור" ואילך] הוא ציטוט מתוך הברכה השנייה של תפילת העמידה [ראה כרך השבת, עמ' 17], ללא חתימתה ["ברוך אתה ה' מחיה המתים"].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר