עמוד:233

תפילות היום וברכותיו הפרשת חלה חותכים מעט מן העיסה לאחר לישתה, מבדילים מן השאר, ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש חלה מן העסה. את החלק המופרש נהוג לשרוף או לגנוז בצורה מכובדת. פדיון נטע רבעי מי שפודה פירות שגדלו על עץ בשנתו הרביעית, מייחד מטבע כלשהו לצורך זה, ואומר: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון נטע רבעי. 0 עסה: בצק. 0 נטע רבעי: העץ בשנתו הרביעית. הפרשת חלה: התורה מצווה [במדבר טו, יז-כא] להפריש "חלה" מכל בצק הנעשה מחמשת מיני דגן [כגון חיטה או שעורה]. הפרשת החלה באה כאות של תודה לה'. מן התורה אין שיעור לחלה שיש להפריש, אך כיום נוהגים להפריש "כזית" [כ- גרם27] מעיסה שיש בה לפחות גרם של קמח, ויש1700 בעניין זה גם מנהגים אחרים. [מלכתחילה נוהגת מצוה זו רק בארץ, כשכל ישראל יושב על אדמתו, אך חכמים קבעו שהיא תבוצע גם בחו"ל, כדי שלא תישכח.] פדיון נטע רבעי: התורה [ויקרא יט, כג-כה] אוסרת על אכילת פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לגידולו [אז קרוי העץ "ערלה"]. את פירות העץ בשנתו הרביעית ["נטע רבעי"] היא מצווה לפדות בכסף ולהביא את הכסף לירושלים כדי לקנות בו מזון. [פירות השנה החמישית ואילך מותרים באכילה לאחר שהופרשו מהם תרומות ומעשרות.] כיום נוהגים לפדות את פירות השנה הרביעית במטבע מיוחדת לכך [ראה לעיל בדיון על מעשר שני] ואז הם מותרים באכילה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר