עמוד:217

תפילות השבת וברכותיה אמר ה' ליעקב אמר יהוה ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. בחר יהוה ביעקב, אל תירא עבדי יעקב. גאל יהוה את יעקב, אל תירא עבדי יעקב. דרך כוכב מיעקב, אל תירא עבדי יעקב. הבאים ישרש יעקב, אל תירא עבדי יעקב. וירד מיעקב, אל תירא עבדי יעקב. זכר זאת ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. חדות ישועות יעקב, אל תירא עבדי יעקב. טבו אהליך יעקב, אל תירא עבדי יעקב. יורו משפטיך ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. כי לא נחש ביעקב, אל תירא עבדי יעקב. לא הביט און ביעקב, אל תירא עבדי יעקב. מי מנה עפר יעקב, אל תירא עבדי יעקב. נשבע יהוה ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. 0 יעקב: כינוי לעם ישראל כולו. דרך כוכב: כוכבו של יעקב זרח [והוא סמל לגאולה, על פי במדבר כד, יז]. הבאים ישרש יעקב: בימים שיבואו, בימי הגאולה, יכה יעקב שורש בארצו ולא יצא ממנה עוד לגלות [על פי ישעיה כז, ו]. וירד מיעקב: מיעקב יצא מושל, מי שרודה בכל האומות [על פי במדבר כד, יט]. זכר זאת ליעקב: זכור ליעקב את שהבטחת לו [על פי ישעיה מד, כא]. חדות ישועות יעקב: מהר להביא את שמחת הישועה ליעקב. טבו אהליך: כאמור בברכת בלעם [במדבר כד, ה]. יורו משפטיך: את חוקיך ילמדו לעם ישראל [על פי דברים לג, י]. נחש: ניחוש ועשיית קסמים [על פי במדבר כג, כג]. און: עולה ופשע [על פי במדבר כג, כא]. מי מנה: מי יוכל לספור את עם ישראל בשל גודלו הרב [על פי במדבר כג, י]. אמר ה' ליעקב: פיוט שמחברו לא נודע והוא כולל עשרים ושניים טורים [באקרוסטיכון אלפביתי], כשבראש כל טור נמצא פסוק או שבר פסוק מן המקרא המזכיר את יעקב [באותיות חי"ת ונו"ן לא מצא הפייטן פסוק מתאים וחיבר משפטים משלו]. כל טור מסתיים במילים "אל תירא עבדי יעקב" שמקורן בישעיה מד, ב [ועוד].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר