עמוד:213

תפילות השבת וברכותיה חלפה עונת מנחתי, קראתיך יה, הושיעני, מי יתן מנוחתי, ארח חיים תודיעני, יגעתי באנחתי, מדלה תבצעני, אשחה בכל לילה. מיום עד לילה. קולי בל ינטל, טהר טנוף מעשי, פתח לי שער המנטל, פן יאמרו מכעיסי, שראשי נמלא טל, איה אלוה עשי, Δ קוצותי רסיסי לילה. נותן זמירות בלילה. העתר נורא ואים, נחנו בידך כחמר, אשוע, תנה פדיום, סלח נא על קל וחמר, בנשף בערב יום, יום ליום יביע אמר, ולילה ללילה. באישון לילה. עונת מנחתי: שעת המנחה של שבת, שהיא שעת רצון וחסד. מי יתן מנוחתי: הלוואי ואגיע שוב לרגיעה. יגעתי באנחתי: עייפתי מרוב אנחות כאב וצער. אשחה: אבכה [בעקבות תהלים ו, ז]. בל ינטל: אל ילקח ממני. שער המנטל: השער הרם, שער השמים. שראשי וכו': שערי ותלתלי רטובים מדמעותיי [בעקבות שיר השירים ה, ב]. העתר: הענה. פדיום: ישועה. בנשף וכו': בשעות הלילה [וכל הלשונות הן כינוי לגלות ולימי סבל]. ארח חיים: דרך החיים הנכונה. מדלה תבצעני: הצל אותי מן הדלות. טנוף מעשי: מעשיי הרעים, חטאיי. מכעיסי: אויביי. איה וכו': היכן הוא ה' שיצר אותי [והוא פסוק באיוב לה, י]. נחנו: אנחנו. כחמר: שממנו עושה היוצר כלים. קל וחמר: עבירות קלות ועבירות חמורות. יום ליום וכו': יום אחר יום ולילה אחר לילה מספרים את כבוד האל וחסדו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר