עמוד:212

תפילות השבת וברכותיה ורבים נוהגים לשיר פיוט זה: המבדיל המבדיל בין קדש לחל, חטאתינו הוא ימחל, זרענו וכספנו ירבה כחול, וככוכבים בלילה. יום פנה כצל תמר, אקרא לאל עלי גומר, אמר שומר, אתא בקר וגם לילה. צדקתך כהר תבור, על חטאי עבור תעבר, כיום אתמול כי יעבר, ואשמורה בלילה. 0 כחול: אשר על שפת הים, והוא סמל לריבוי רב [בראשית כח, יד]. ככוכבים: אף הוא סמל לריבוי רב [בראשית טו,ה]. יום פנה וכו': יום השבת חלף במהרה כצילו של דקל הנעלם חיש קל. אקרא: אתפלל. גומר: משפיע חסדים רבים. שומר: כינוי לה'. אתא וכו': יבוא בוקר ואורה לצדיקים ולילה וחשכה לרשעים [על פי ישעיה כא, יב]. צדקתך וכו': הצדקות שעושה ה' עם עמו גדולות כהר המתנשא מעל סביבתו. עבור תעבר: תמחל ותסלח. אשמורה: שליש הלילה החולף מהרה ומפנה את מקומו לשליש שאחריו. מזכירים עוד כמה הבדלות והבחנות שיש להן יסוד במקרא: "ויבדל אלהים בין האור ובין החשך" [בראשית א, ד], "ואבדיל אתכם [את עם ישראל] מן העמים" [ויקרא כ, כו]. ההבדלה "בין יום השביעי לששת ימי המעשה" היא חזרה על עניין הקודש והחול. כל הבדלה והבחנה באה להציב גבולות ולקבוע דרגות בין עניינים שונים, והברכה מצביעה על יתרון האור על החושך, על יתרון העם הנבחר על שאר האומות ועל מעמדה החשוב של השבת ביחס לשאר ימות השבוע, הן בשבוע הבריאה והן מאז ואילך. המבדיל: הפיוט נכתב בידי משורר בשם יצחק, ושמו ["יצחק הקטן"] מצוי בראשי הבתים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר