עמוד:199

תפילות השבת וברכותיה שירים מן המקורות ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי ענג, מתוך תפילת מוסף לשבת עם מקדשי שביעי. כלם ישבעו ויתענגו מטובך. ובשביעי רצית בו וקדשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. וביום השבת במדבר כח, ט-י שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו. עלת שבת בשבתו, על עלת התמיד ונסכה. כל העולם כלו על פי דברי ר' נחמן מברסלב גשר צר מאד. והעקר לא לפחד כלל. 0 וקוראי ענג: המתענגים ביום השבת [בעקבות ישעיה נח, יג: "וקראת לשבת ענג"]. שביעי: יום השבת. חמדת ימים: החביב מכל הימים. 0 שני כבשים: הם הקרבן המיוחד ליום השבת. תמימים: שאין בהם מום. עשרונים: העשרון הוא עשירית האיפה [כארבעה ליטר]. בלולה: מעורבת. ונסכו: היין שנמזג על המזבח עם הקרבן. על עלת התמיד: נוסף על עולת התמיד, המוקרבת יום יום. 0 גשר צר מאד: משל למקום מסוכן, שתהום פעורה מתחתיו, ושיש ללכת עליו בנחישות ובזהירות.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר