עמוד:191

תפילות השבת וברכותיה ראשון הוא למקראי קדש, יום שבתון שבת קדש, על כן כל איש ביינו יקדש, על שתי לחם יבצעו תמימים. יום זה מכבד מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. אכל משמנים, שתה ממתקים, כי אל יתן לכל בו דבקים, בגד ללבש לחם חקים, בשר ודגים וכל מטעמים. יום זה מכבד מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. לא תחסר כל בו, ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך אשר אהבת, כי ברכך מכל עמים. יום זה מכבד מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. השמים מספרים כבודו, וגם הארץ מלאה חסדו, ראו כל אלה עשתה ידו, כי הוא הצור פflעלו תמים. יום זה מכבד מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. ראשון הוא למקראי קדש: השבת היא הראשונה ברשימת הימים הקדושים שבתורה [ויקרא כג]. יבצעו תמימים: בני ישראל יפרסו את שתי כיכרות הלחם [ראה לעיל, עמ' 153]. משמנים...ממתקים: מאכלים טעימים ומתוקים [נחמיה ח, י]. לכל בו דבקים: לכל מי שהולך בדרכיו. לחם חקים: המזון הקצוב להם. פעלו תמים: כל מעשיו מושלמים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר