עמוד:167

תפילות השבת וברכותיה יה ריבון עלם תרגום: יה רבון עלם ועלמיא, יה, אדון כל העולמים, אנת הוא מלכא מלך מלכיא, אתה הוא המלך, מלך המלכים, עובד גבורתך ותמהיא, מעשה גבורתך ונפלאותיך fl שפר קדמך להחויא. נאה להגיד לפניך. יה רבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא. שבחין אסדר צפרא ורמשא, שבחים אערוך בוקר וערב לך אלהא קדישא די ברא כל נפשא, לך, האל הקדוש, אשר ברא כל נפש: עירין קדישין ובני אנשא, מלאכים קדושים ובני אנוש, חיות ברא ועופי שמיא. חית השדה ועופות השמים. יה רבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא. רברבין עובדך ותקיפין, גדולים מעשיך ועצומים, מכך רמיא וזקף כפיפין, משפיל רמים וזוקף כפופים. לו יחי גבר שנין אלפין, גם אם יחיה אדם אלפי שנים, לא יעל גבורתך בחשבניא. לא יוכל את גבורתך לחשב ולמנות. יה רבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא. 0 יה: ה'. כל העולמים: העולם הזה, כל העולמות שקדמו לו [על פי מסורת חז"ל המופיעה בבראשית רבה ג, ט] והעולם הבא. אערוך: אסדר [בתפילות היום כולו]. רמים: גאוותנים. יה רבון: פיוט ארמי זה נתחבר בידי הפייטן ר' ישראל נג'ארה [צפת, המאה הט"ז-י"ז] ושמו הפרטי בא באקרוסטיכון שבראשי הבתים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר