עמוד:147

תפילות השבת וברכותיה ויש הנוהגים לומר גם תחינה זו: רבון כל העולמים, אדון כל הנשמות, אדון השלום. מלך אביר, מלך ברוך, מלך גדול, מלך דובר שלום, מלך הדור, מלך ותיק, מלך זך, מלך חי העולמים, מלך טוב ומיטיב, מלך יחיד ומיחד, מלך כביר, מלך לובש רחמים, מלך מלכי המלכים, מלך נשגב, מלך סומך נופלים, מלך עשה מעשה בראשית, מלך פודה ומציל, מלך צח ואדם, מלך קדוש, מלך רם ונשא, מלך שומע תפלה, מלך תמים דרכו. מודה אני לפניך, יהוה אלהי ואלהי אבתי, על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי ועם כל בריותיך, בני בריתי. וברוכים הם מלאכיך הקדושים והטהורים שעושים רצונך. אדון השלום, מלך שהשלום שלו, ברכני בשלום, ותפקד אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. מלך עליון על כל צבא מרום, יוצרנו, יוצר בראשית, אחלה פניך המאירים, שתזכה אותי ואת כל בני ביתי למצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל בני אדם ובעיני כל רואינו לעבודתך. וזכנו לקבל שבתות מתוך רב שמחה ומתוך עשר וכבוד ומתוך מעוט עונות. והסר ממני ומכל בני ביתי ומכל עמך בית ישראל כל מיני חלי וכל מיני מדוה וכל מיני דלות ועניות ואביונות. ותן בנו יצר טוב לעבדך באמת וביראה ובאהבה. ונהיה 0 ותיק: נאמן וישר בדבריו ובמעשיו. צח ואדם: כינוי לה' [בעקבות שיר השירים ה, י: "דודי צח ואדום דגול מרבבה"]. תמים דרכו: שכל דרכיו צדק. בני בריתי: עם ישראל. ותפקד: ותזכור. צבא מרום: גרמי השמים. אחלה: אבקש, אתפלל. למצא... שכל טוב: אתקבל כמי שהוא בעל שכל טוב. מדוה: מכאוב. רבון כל העולמים: תחינה זו, שמחברה לא ידוע, פונה אל ה' ומבקשת את חסדו וברכתו עם כניסת השבת. מתוכנה עולה שבמקורה היא נועדה להיאמר בבית הכנסת, לפני תפילת ליל השבת. בלשונה - ובעיקר בשורות החותמות אותה - היא מזכירה קטעים מן הפיוט "שלום עליכם", ונראה שהיא נכנסה אל הסידור יחד עמו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר