עמוד:29

תפילות החיים וברכותיהם עננו יהוה עננו ביום צום תעניתנו, כי בצרה גדולה אנחנו. אל תפן אל רשענו, ואל תסתר פניך ממנו, ואל תתעלם מתחנתנו. היה נא קרוב לשועתנו, יהי נא חסדך לנחמנו, טרם נקרא אליך עננו, כדבר שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, ישעיה סה, כד כי אתה יהוה העונה בעת צרה, פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה. ברוך אתה יהוה, העונה לעמו ישראל בעת צרה. וכן הם מוסיפים בסיום תפילת העמידה את הוידוי הנאמר בתפילות יום הכיפורים. בימים מסוימים בשנה, שיש בהם חגיגיות מסוימת, פטורים החתן והכלה מן הצום ומאמירת "עננו": ראש חודש [פרט לחודש ניסן], ט"ו באב, אסרו חג של שבועות, חנוכה, ט"ו בשבט ובמוצאי פורים. [כידוע אין מקיימים חתונות בדרך כלל בימי חול המועד פסח וסוכות, בימי ספירת העומר ובתקופה שבין י"ז בתמוז לט' באב, ויש בכך מנהגים רבים ושונים.] 0 תפן: תפנה, תשים לב. שועתנו: צעקתנו, תחינתנו. יהי נא חסדך לנחמנו: גלה את חסדך בזה שתנחם אותנו [בעקבות תהלים קיט, עו]. טרם: לפני. צוקה: מצוקה. עננו: קטע זה מתוסף אל תפילת העמידה בימי תענית ציבור [בין תענית קבועה, כגון עשרה בטבת, בין תענית שנקבעה לצורך חד-פעמי כגון עצירת גשמים]. ברכה זו קרויה "ברכת תענית" [תלמוד בבלי, תענית יא ע"ב], חתימתה מובאת בשינוי קל במשנה [תענית ב, ד] ונוסחה בתלמוד הירושלמי [ברכות ד, ג [ח ע"א[]. אמירתה בידי החתן והכלה מצטרפת אל התענית שבה הם שרויים. וידוי: תפילה המורכבת משתי יחידות מרכזיות וממשפטי קישור, והנאמרת במנחה של ערב יום הכיפורים וכן בכל תפילות היום. עיקרה התוודות על חטאים ומנייתם. היחידה המרכזית הראשונה מונה חטאים בסדר אלפביתי: "אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי" וכו'. ביחידה האחרת מובאות בפירוט רב יותר עבירות שונות, בנוסחה קבועה: "על חטא שחטאנו לפניך ב ... ועל חטא שחטאנו לפניך ב...", כגון: "על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה", "על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה", וכן הלאה, באקרוסטיכון אלפביתי כפול. נוסח התפילה מוכר מתקופת הגאונים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר