עמוד:25

תפילות החיים וברכותיהם שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה: מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך: והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים: והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך, כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים: ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה: והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך שמות יג, יא-טז ולאבתיך ונתנה לך: והעברת כל פטר רחם ליהוה, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה: וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה: והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת, ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים: ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה: והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך, כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים: את התפילין מסירים לאחר תפילת שחרית, בסדר הפוך להנחתם: מתירים את רצועת "תפילין של יד" עד לשורש כף היד, מסירים את "תפילין של ראש" ומחזירים אותם לשקית המיוחדת לכך, וחוזרים ומסירים את "תפילין של יד" ומניחים אף אותם בשקית התפילין. שאר: בצק שהחמיץ המושם בתוך העיסה וגורם לתסיסת הבצק ולתפיחתו. גבלך: תחום מושבך. בעבור זה: כדי לקיים את מצוות ה'. למועדה: בזמנה הקבוע. מימים ימימה: שנה בשנה. 0 כי: כאשר. והעברת: ומסרת. פטר רחם: הזכר, כשהוא ראשון הנולדים [וכאן הכוונה לצאצאי האדם בלבד]. פטר שגר בהמה: ראשון הנולדים לבהמה. תפדה: תחליף, תמיר. וערפתו: תכרות את ראשו. כל בכור...תפדה: בכסף. מחר: בעתיד. מה זאת: למה אנו עושים [בענייני הבכורות] מעשה זה? הקשה: סרב, הקשה את לבו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר