עמוד:6

תפילות החיים וברכותיהם טכס ברית המילה הקהל מקדם בעמידה את בוא התינוק ואומר: ברוך הבא. אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך. תהלים סה, ה המוהל אומר: נשבעה בטוב ביתך, קדש היכלך. והקהל עונה: האב, עטוף בטלית, מחזיק את בנו ואומר: אם אשכחך ירושלם, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי תהלים קלז, ה-ו אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי. האב אומר בקול רם והקהל חוזר אחריו: שמע ישראל, יהוה אלהינו, יהוה אחד. דברים ו, ד המוהל אומר משפט אחר משפט והקהל חוזר אחריו: יהוה מלך, יהוה מלך, יהוה ימלך לעולם ועד. יהוה מלך, יהוה מלך, יהוה ימלך לעולם ועד. אנא יהוה הושיעה נא. תהלים קיח, כה אנא יהוה הושיעה נא. אנא יהוה הצליחה נא. אנא יהוה הצליחה נא. 0 אשרי תבחר וכו': אשרי העם שתבחר בו ותקרב אותו לגור בחצריך, בבית מקדש. קדש היכלך: היכלך הקדוש. תשכח ימיני: יד ימין, המבטאת חוזק, תיבש ותאבד את כוחה. תדבק לשוני לחכי: כושר הדיבור ילקח ממני. אעלה את ירושלים וכו': בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים. 0 הצליחה: תגרום להצלחה. טכס ברית המילה: במקרא נזכרת המילה פעמים רבות, אך לא ידוע דבר על אופן עריכתה בתקופת המקרא, להוציא השימוש שעשו לשם כך בסכין העשויה אבן צור [שמות ד, כד-כו ועוד]. הטכס כצורתו לפנינו ידוע מימי הגאונים, ואפשר שחלקים ממנו נערכו כך כבר בתקופת חז"ל.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר