עמוד:3

תפילות החיים וברכותיהם לידה "תנו רבנן: שלושה שותפין הן באדם — הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו" [תלמוד בבלי, קידושין ל ע"ב]. כניסת ילדים חדשים לעולם מלווה באושר ובתקוה. היהדות תופסת את הרך הנולד כיצירה משותפת של הוריו ושל הקב"ה, וכבר מראשית חייהם מוקפים התינוקות בברכות ובטכסים המשקפים תפיסה זו וקובעים את מקומם במסגרת העם היהודי. חודש הימים הראשון לחיי הילד גדוש ומלא באירועים ובטכסים המציינים את לידתו ואת הצטרפותו אל עם ישראל, החל בברכות על בשורת הלידה, המשך בטכס ברית המילה לבן וזבד הבת, וכלה בפדיון הבן. ברכות על הלידה כשאב מתבשר לראשונה על לידת בנו, הוא מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. ויש נוהגים להוסיף ולברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ויש נוהגים שאף היולדת מברכת שתי ברכות אלה. כשאב מתבשר לראשונה על לידת בתו, יש הנוהגים לברך ויש הדוחים ברכה זו עד שהם רואים את התינוקת לראשונה]: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ויש נוהגים שאף היולדת מברכת ברכה זו. הטוב והמטיב: ההבחנה לעניין הברכות בין לידת בן ללידת בת יסודה כנראה בעובדה שהתלמוד הבבלי [ברכות נט ע"ב] מזכיר ברכה זו רק על לידת בן. ברכה זו היא אחת מברכות השמיעה, וראה להלן, עמ' .245 שהחיינו: ראה להלן, עמ' .246

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר