עמוד:197

תחילה בעל - פה , מדור לדור . כאשר התרבו בית - כנסת וכן ' אוהל יזכור' - מבנה מאוד דברי התורה שבעל - פה , והיה חשש מרשים שבו נערכים טקסי הזיכרון . על שיישכחו - החלו להעלות אותם על רצפת ' אוהל יזכור' חקוקים שמותיהם של הכתב . וכך נוצרו ספרי המשנה והתלמוד 21. מחנות המוות העיקריים שהקימו התלמוד , שהוא פירוש והרחבה למשנה , הנאצים באירופה . בתוך האוהל - נר שימש בסיס לספרי ההלכה , שהנפוץ ביותר תמיד , הדולק יום ולילה , ולידו מרתף בהם הוא שולחן ערוך , שכתב הרב יוסף השואה , שבו טמון אפר של נרצחים . ב'יד קארו במאה ה - .16 לספר הלכה זה קדמו ושם' יש שדרת עצים מיוחדת , המוקדשת ספרים אחרים , ובהם משנה תורה שכתב לחסידי אומות העולם ( ר' עמ' 11 ו ) . רמב"ם במאה ה - .12 התורה שבעל - פה מסבירה ומפרשת את יוסף בן מתתיהו ( 88 - 100 לספירה ) החוקים והמצוות שבתורה , לדוגמה - יוסף בן מתתיהו , יוספוס פלביוס , היה סוכה בחג סוכות . בתורה כתוב : " בסכת היסטוריון וסופר , בן למשפחה יהודית תשבו שבעת ימים"( ויקרא פרק כג פס' מיוחסת מירושלים . בתקופת המרד הגדול מב ) . אבל בתורה לא מפורט מהי סוכה , ( 66 - 73 לספירה ) התמנה למפקד המרד איך צריך לבנות אותה , ממה בונים סוכה בגליל . לאחר שהמרידה בגליל נכשלה וכל ועוד . כל הפרטים האלה מופיעים בספרי ערי הגליל נפלו בידי הרומאים , מסר יוסף ההלכה . ויש בהלכה גם חוקים ודינים בן מתתיהו את עצמו לידיהם . במחנה הנוגעים לאירועים ולעניינים שכלל לא הרומאים התיידד בן מתתיהו עם טיטוס , מופיעים בתורה . לדוגמה - חג התנוכה . בנו של אספסיאנוס ( ר' עמ' 62 ) . לאחר זמן עוד בנושא בערכים " משנה " ו " תלמוד". מה שוחרר בן מתתיהו מן השבי ועבר לרומא , שם חי בחסותם של הקיסרים החורבן הלאומי - חורבן הבית השני הרומאים ממשפחת הפלבים , ומכאן שמו חורבן בית המקדש השני וחורבן ירושלים - פלביוס . בחצר הקיסר ברומא עסק בן במרד הגדול ברומאים מסמלים את אבדן מתתיהו בכתיבת ספריו ; הספרים נכתבו העצמאות הלאומית של עם ישראל בארצו ביוונית ונועדו בעיקר לתושבי הקיסרות ואת ראשיתה של הגלות הארוכה . יום הרומית ( ר' גם עמ' 67 - 68 ) . תשעה באב , שבו העלו הרומאים באש את בית המקדש , נקבע כיום אבל וזיכרון לחורבן . יצירתו של רמב"ם חורבנו הגמור של היישוב ביהודה אירע יצירתו של רמב"ם גדולה ועשירה - כ - 60 שנה אחר - כך , בעקבות מרד בר - במספר הספרים שכתב , בנושאים המגוונים כוכבא ( 132 - 135 לספירה ) . שבהם עסק ובמחשבה העמוקה והמקורית המתגלה בכתביו . את חיבורו הראשון - חשמונאים ' מילות ההיגיון' - כתב רמב"ם בהיותו בן משפחת כוהנים מהעיר מודיעין .18. חיבור זה מבוסס על תורת הלוגיקה ( ההיגיון ) של פילוסוף מוסלמי שחי במאה החשמונאים עמדו בראש המרד ביוונים שפרץ בשנת 167 לפני הספירה . לאחר ה - .10 הצלחת המרד והשגת העצמאות המדינית הגדול והחשוב בכתביו של רמב"ם הוא שלטו ביהודה מנהיגים ממשפחת משנה תורה , הנקרא גם ' היד החזקה ' החשמונאים במשך 30 ו שנה בערך משום שיש בו 14 ( י"ד ) חלקים . ' משנה ( מ - 167 עד 37 לפני הספירה ) . קרא גם את תורה' הוא ספר הלכה - סיכום של כל הערך ' מקבים'. חוקי התורה והמצוות , והוא החיבור היחיד שרמב"ם כתב בעברית . נוסף על אלה כתב יד ושם רמב"ם פירוש מלא למשנה וספר פילוסופי בשנת 1953 החליטה הכנסת להקים את חשוב הנקרא ' מורה נבוכים'. ספריו של רשות הזיכרון ' יד ושם' כדי להנציח , רמב"ם - חוץ מן ' הי"ד החזקה', נכתבו בערבית אבל באותיות עבריות . לתעד , לזכור ולהזכיר את השואה והגבורה . מקור השם ' יד ושם' - בספר ישעיהו פרק ועוד כתב רמב"ם איגרות רבות לקהילות יהודיות בארצות ערב , איגרות ובהן נו פס' ה : " ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם ... שם עולם ... אשר ל , א יכרת . " תשובות לשאלות , עיצות ודברי עידוד . אחת האיגרות הידועות שכתב רמב"ם היא מוסד ' יד ושם' נמצא בהר הזיכרון בירושלים , ליד הר הרצל , ובו אולם זיכרון , ' איגרת תימן', ובה עסק גם במצבם הקשה ארכיון לתיעוד ומחקר , מוזיאון , ספרייה , של יהודי תימן באותה תקופה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר