עמוד:188

ערוץ בחירה יעקב ועשיו - הסכסוך העתיק והסכסוך המודרני על - פי פרשנותו של הרב * וסף דב סולובייצ'יק , הנושא המרכזי בסיפור הפגישה של יעקב ועשיו איננו הפיוס - אלא דווקא העימות ; העימות בין שני האחים - שהופך אחר - כך לסכסוך בין ישראל לעמים . אבל סכסוך זה לא היה סכסוך פיזי או צבאי דווקא - אלא סכסוך אידאולוגי , התנגשות בין השקפות ואמונות שונות . וכיצד מגיע הרב סולובייצ'יק למסקנה זו ? הוא בודק את הרקע והסיבות לסכסוך בין יעקב לעשיו ושואל : האם המקרה שיעקב לקח את הברכה שנועדה לעשיו הוא שהביא לשנאה ולסכסוך ביניהם ? ועל כך הוא עונה : " אם נניח לרגע , שעיקר שנאתו של עשיו ליעקב באה בגלל הברכות ... הרי עובדה היא שבמשך עשרים שנה חי יעקב אצל לבן ... במשך כל הזמן הארוך הזה עבד יעקב קשה מאוד ועשיו יכול היה ... לכבוש את ארץ כנען לעצמו וליהנות מברכות הארץ . " * אבל עשיו לא ניסה לעשות זאת - אף - על - פי שיעקב לא יכול להפריע לו בכך . ולכן הרב סולובייצ'יק מגיע למסקנה כי מקור השנאה והסכסוך בין האחים לא היה הבכורה והברכה - אלא ההבדלים שבין יעקב לעשיו , הבדלים בהשקפת העולם ובאורח החיים . וגם הסכסוך בין עם ישראל לעמים אחרים נובע מכך שהיהודים שונים מבני עמים אחרים והם מתעקשים להישאר שונים ולשמור על ייחודם . את הדברים האלה אומר הרב סולובייצ'יק כהסבר לפסוקים מספר בראשית המתארים את פגישת יעקב ועשיו - ובעיקר את הפרידה שלהם : עשיו הציע ליעקב ששניהם ילכו יחדיו - ולא לחוד . אך יעקב לא קיבל את הצעתו של עשיו והתעקש , בדרך דיפלומטית , להיפרד מעשיו וללכת בנפרד בדרכו שלו . ואת החלטתו של יעקב ללכת בדרכו מפרש הרב סולובייצ'יק פירוש רחב , פירוש שבו למלה ' דרך' יש משמעות גם של מסלול הליכה וגם של צורת חיים : יעקב בוחר להמשיך ולחיות בדרך החיים המיוחדת לו - וכך עושה בהמשך גם עם ישראל . * יוסף דב הלוי סולובייצ'יק , " יעקב ועשיו - שיעור בפרשת וישלח", דברי השקפה , עמ' 20 - .27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר